subcontent-page

La revista Interès Mutu neix el 2001 com a eina informativa per als mutualistes. La seva funció és mantenir informats els socis sobre temes del seu interès i a la vegada, enfortir el vincle amb ells, fer-los sentir part del projecte associatiu i solidari al que s’han vinculat. D’aquí el nom escollit “Interès Mutu”.


Evolució de la revista

El 2006, el butlletí cobra nova forma i es modernitza. S’amplien les planes i els continguts, i es fa un nou disseny, sense perdre el seu caràcter informatiu, però donant una imatge d’acord a una Mútua que evoluciona, que s’adapta als canvis i mira d’escoltar i satisfer les necessitats d’informació dels mutualistes. Avui, l’Interès Mutu té 20 planes i s’envia a una base d'aproximadament 30.000 famílies.

El bloc Interès Mutu conviu amb la revista en paper dirigida als mutualistes, si bé, hi ha més continguts i amb més freqüència al bloc. L'objectiu és continuar informant els mutualistes per aquest canal i, al mateix temps, ja que és un canal obert a tothom, compartir la informació i el nostre coneixement i guanyar nous lectors; que ens coneguin, que coneguin la Mútua: la nostra filosofia, el nostre esperit, el nostre afany divulgatiu i de prevenció i promoció de la salut, la qualitat de les nostres assegurances, els programes de medicina preventiva, els serveis...

Accedeix al web de l'Interès Mutu