Assegurança de decès

Amb cobertura total de les despeses i servei d’orientació a les famílies.

Descobreix els avantatges de l’assegurança A-V Decès

Detalls de cobertures
Serveis
Condicions

Cobertures de l’assegurança

Àmplies cobertures que garanteixen la teva total tranquilitat.

Cobertures

Serveis

 • Sol·licitud de certificat literal de defunció.
 • Inscripció de la defunció en el llibre de família.
 • Tramitació de l’expedient de correcció registral del Registre de Defunció.
 • Sol·licitud de certificat de matrimoni.
 • Sol·licitud de fe de vida.
 • Comunicació de la defunció a la Seguretat Social.
 • Sol·licitud de la pensió de viduïtat o d’orfenesa.
 • Sol·licitud de l’auxili per a l’enterrament.
 • Variacions en la cartilla de la Seguretat Social.
 • Canvi de titularitat de nínxol.
 • Certificat al Registre d’Actes d’Última Voluntat.

 

Serveis de l’assegurança

Un ampli ventall de serveis que complementen perfectament les assegurances d’MGC Mútua.

Serveis destacats

Condicions de l’assegurança

Condicions de contractació clares i transparents, que pretenen facilitar l’accés a qualsevol assegurança evitant ensurts en el darrer moment.

Edat de contractació

L’edat màxima de contractació és fins els 65 anys.

Capital a concertar per la contingència d’enterrament

Ha de ser múltiple de 1.000 €. El capital concertat i les primes s’actualitzen anualment en funció del cost dels serveis funeraris.

Carències

6 mesos des de la data d’alta (excepte en cas d’accident, en que no s’aplicarà carència).

Potser també t’interessin aquestes assegurances