Assegurança d’Hospitalització

Garanteix una indemnització per hospitalització en qualsevol centre, ja sigui privat o de la Seguretat Social.

Descobreix els avantatges de l’assegurança d’ Hospitalització

Cobertures de l’assegurança

Àmplies cobertures que garanteixen la teva total tranquil·litat.

Cobertures

Condicions de l’assegurança

Condicions de contractació clares i transparents, que pretenen facilitar l’accés a qualsevol assegurança.

Edat de contractació

Tenir menys de 60 anys.

Dret a la prestació

El dret a rebre la indemnització és el mateix tant si l’hospitalització s’efectua en un centre privat com de la Seguretat Social. La titularitat del centre, en aquest cas, és irrellevant.

Potser també t’interessin aquestes assegurances

Dental

Decessos

Notícies relacionades