Sector assegurances

Com puc saber quins assegurances tinc contractades: Passos i recursos útils

Les assegurances estan dissenyades per protegir-nos en moments de dificultat i per oferir-nos tranquil·litat a l’hora d’enfrontar-nos a imprevistos de diversa índole. No obstant això, quan s’han contractat diverses al llarg del temps, es pot perdre el compte de quantes pòlisses hi ha i quines. En aquest article, donem resposta a com puc saber quins assegurances tinc contractades i et contem per què és convenient que ho tinguis clar.

Passos per identificar les assegurances que tenim contractades

Si alguna vegada t’has preguntat com puc saber quins assegurances tinc contractades, a continuació et deixem els passos que has de seguir per fer-ho, i que t’ajudarà a recopilar tota la informació rellevant.

 • Revisió de documentació. El primer pas consisteix a revisar tota la documentació relacionada amb les nostres finances i propietats. Per exemple, has de buscar els contractes d’assegurances, extractes bancaris o escriptures de propietats, entre altres documents rellevants.
 • Contacte amb companyies d’assegurances. Un cop recopilada la informació inicial, el que has de fer és contactar amb les companyies d’assegurances amb les quals tens relació. El més habitual és que siguin asseguradores de vida, automòbils, llar i salut, entre d’altres. Pots sol·licitar un llistat detallat de totes les assegurances contractades i les condicions associades a cadascuna de les teves pòlisses.
 • Revisió de pòlisses. Quan les companyies d’assegurances t’hagin subministrat tota la informació relativa a les teves assegurances, et aconsellem que llegeixis la lletra petita de cadascuna. Els aspectes més rellevants als quals has de prestar atenció són la cobertura, les persones beneficiàries designades, les primes pagades i qualsevol altra condició rellevant.
 • Verificació de persones beneficiàries. És important revisar qui són les beneficiàries que han estat designades en cada pòlissa d’assegurança, sobretot quan es tracta d’assegurances de vida. Donat que es travessen diferents etapes al llarg de la vida, aquestes poden canviar. Per exemple, en funció de si s’ha contràs matrimoni o s’han tingut fills, principalment.
 • Actualització d’informació. Un cop hagis aconseguit trobar tota la informació important sobre les teves pòlisses, has de mantenir-la sempre actualitzada. Per fer-ho, revisa periòdicament les pòlisses, informa de canvis en la situació familiar o financera, i actualitza les persones beneficiàries segons sigui necessari.

Com saber si sóc beneficiari d’un assegurança de vida?

A més de la problemàtica de no tenir clar quines assegurances hem contractat, també existeix la de no tenir coneixement de si algú ens ha nomenat com a beneficiàries de les seves pòlisses. En particular, quan es tracta d’un assegurança de vida.

Per aclarir aquesta incertesa, pots fer una consulta telemàtica a la Sede Electrònica del Ministeri de Justícia, sempre i quan disposis d’una signatura electrònica. Per correu postal, pots dirigir-te una sol·licitud al Registre General d’Actes de Darrera Voluntat. També es pot sol·licitar presencialment allà o a alguna Gerència Territorial del Ministeri de Justícia presencialment.

En tots dos casos, necessitaràs omplir el model 790, disponible a la Web del Ministeri de Justícia, i lliurar-lo emplenat. Cal esperar com a mínim 10 dies hàbils des dels el seu desaparèixer de la persona. A més, la teva sol·licitud d’informació al Registre haurà d’incloure el següent:

 • Justificant del pagament de la taxa de recaptació tributària pertinent.
 • Acreditació relativa a la defunció mitjançant el Certificat Literal de Defunció. Aquest s’obté al Registre Civil i només són vàlids el document original o una còpia compulsada.
 • Identificació com a persona sol·licitant.

L’expedició del certificat es genera com a mínim set dies després de la sol·licitud. Quan s’ha obtingut i es té, per tant, la confirmació de l’existència de l’assegurança i que se n’és beneficiari, es pot reclamar la indemnització a la companyia asseguradora corresponent.

Per què és important conèixer les teves assegurances

Ja hem donat resposta a la pregunta de com puc saber quines assegurances tinc contractades. Però, per què és realment important saber quines són? A continuació et deixem els motius:

 • Protecció financera. Les assegurances donen protecció financera en cas d’accidents, malalties, desastres naturals o altres eventualitats. Si sabem quines són les pòlisses que tenim contractades, ens podrem assegurar de tenir la cobertura adequada per a les nostres necessitats un cop es produeixin els imprevistos.
 • Planificació financera. A més de la protecció, saber quines assegurances tenim contractades ens ajuda a planificar les nostres finances. Podem avaluar si estem pagant primes innecessàries o si necessitem augmentar la cobertura en àrees específiques.
 • Facilita la gestió en moments de crisi. En situacions d’emergència, com un accident o malaltia greu, és fonamental comptar amb informació clara sobre les nostres assegurances. Coneixer els detalls de les pòlisses contribueix a la presa de decisions ràpides i eficaces.

Si necessites cobertures per a tu o la teva família, pots consultar les diferents assegurances que tenim a MGC Mutua. Protecció personalitzada que s’adapta a les teves necessitats.