Assegurança d’accidents

Per sentir-se protegit en cas d’accident

Descobreix els avantatges de l’assegurança d’accidents

Cobertures de l’assegurança

Àmplies cobertures que garanteixen la teva total tranquil·litat.

Cobertures

Cobertures complementàries

Serveis de l’assegurança

Un ampli ventall de serveis que complementen perfectament les assegurances d’MGC Mútua.

Serveis destacats

Condicions de l’assegurança

Condicions de contractació clares i transparents, que pretenen facilitar l’accés a qualsevol assegurança.

Edat de contractació

La inscripció i si s’escau, l’ampliació dels capitals garantits, es podrà sol·licitar des dels 17 fins als 60 anys.

Durada de la cobertura

Anual. La relació de protecció es prorrogarà tàcitament per successius períodes d’un any fins que la persona protegida compleixi els 70 anys d’edat; assolida aquesta edat, la relació de protecció conclourà en el moment que finalitzi el període de cobertura en curs.

Extensió del dret a la prestació

La indemnització prevista per al supòsit de defunció causada per accident serà satisfeta tant si aquella es produeix immediatament a l’accident o com a conseqüència d’aquest dintre del termini d’un any després d’haver succeït.

Potser també t’interessin aquestes assegurances

Dental

Decessos

Notícies relacionades