Sector assegurances

Quant costa un enterrament sense assegurança? Alternatives i costos a considerar

Els imprevistos poden afectar a qualsevol persona. I a vegades, aquests prenen la forma del traspàs d’un ésser estimat. En el cas que no existís prèviament una pòlissa que ho cobrís, al dolor emocional que comporta, cal sumar un desemborsament econòmic considerable. En aquest article, t’expliquem quant costa un enterrament sense assegurança, quins factors influeixen en el preu i quines alternatives hi ha.

Factors que influeixen en el preu d’un enterrament sense assegurança

Comencem pels factors que repercuteixen en el cost que té un enterrament sense assegurança. Són els següents:

Temporalitat

La temporalitat es refereix al moment de l’any en què es produeix el traspàs de la persona. Algunes èpoques de l’any poden tenir un preu més elevat; per exemple, les festivitats. En tractar-se d’una empresa la que gestiona aquests serveis, les seves tarifes poden variar en funció de la data de la qual es tracti.

Ubicació

El lloc on es durà a terme l’enterrament també cal tenir-lo en compte a l’hora de calcular quant costa un enterrament sense assegurança. Cada CC.AA., així com cada ciutat, pot tenir unes tarifes concretes que poden ser molt diferents a les d’altres regions.

Tipologia de funeral

Tots els funerals no són iguals, sinó que depenen de les necessitats o de la voluntat de la família. Quants més siguin els elements a incloure, com cotxe fúnebre i desplaçaments, sala velatori, corones, etc., més elevat serà el preu final.

Sepultura escollida

L’elecció entre una sepultura en terra o un nínxol en un cementiri també repercuteix directament en el preu final. Si bé sempre s’inclou el fèretre, el procediment és diferent si s’aposta per la cremació i posterior gestió de les cendres en una urna, que si es desitja enterrar el fèretre.

Tràmits administratius

Els tràmits administratius solen ser els mateixos, ja que les gestions posteriors són l’Obtenció del Certificat Mèdic de Defunció (CMD), la inscripció de la defunció en el Registre Civil, l’obtenció de la llicència d’enterrament o incineració, el trasllat i l’enterrament o la incineració.

Preu d’un enterrament sense assegurança

Els preus d’un enterrament sense assegurança poden ser molt dispars, per les raons que hem indicat, però si vols conèixer una mitjana, a continuació et deixem una referència.

Ataúd o fèretre

El preu de l’ataúd o fèretre pot variar considerablement segons sigui el material, el disseny i la qualitat que s’hagi escollit. El preu oscil·la entre els 700€ i els 4.000€.

Tanatori i incineració

El lloguer d’un espai en un tanatori per al vetllatori, així com el cost de la incineració si s’escull aquesta opció, són un cost que cal afegir al pressupost que es tingui. Cal comptar amb uns 400€ al dia per a la sala del tanatori i uns 500€ per a la incineració.

Llàpida i nínxol

Existeixen diversos tipus de llàpides, que varien en tamany, materials i dissenys. Cuanto més elaborades siguin, major cost. A més, els cementiris compten amb diverses zones; cada una amb el seu propi preu. Per exemple, cuanto més allunyada de l’entrada o més alta en una paret, menor cost. La mitjana és entre 300€ i 700€ a l’any, sense personalitzar.

Trasllat i cotxe fúnebre

El trasllat del cos des del lloc del traspàs fins al tanatori, així com l’ús d’un cotxe fúnebre per al seguici, impliquen despeses addicionals que oscil·len entre els 200€ i els 400€.

Flors i recordatoris

Les corones de flors i els recordatoris que estem acostumats a veure en els cotxes fúnebres, tenen un cost extra. A major nombre, tamany i dificultat en l’elaboració, major cost. Una corona sol costar al voltant de 175€.

Taxes i certificats

Un altre aspecte a valorar per saber quant costa un enterrament sense assegurança són les taxes municipals i els certificats, el cost dels quals pot variar d’una localitat a una altra. Per lo general, es situen entre 150€ i 180€.

Consells per reduir els costos de l’enterrament sense assegurança

Si vols reduir els costos d’un enterrament sense assegurança, deus comparar preus entre diferents funeràries abans de decantar-te per una. D’aquest mode, podràs identificar quina és la més econòmica. També pots simplificar l’esdeveniment i reduir el nombre d’adorns a lo bàsic.

Quant al procediment a elegir, la cremació té un cost inferior al enterrament tradicional del fèretre. Sigui quina sigui l’elecció que es faci, es recomana buscar l’ajuda de familiars i amistats per compartir els costos del funeral i així alleujar la càrrega financera.

No obstant això, per evitar aquesta situació incòmoda en un moment personal tan complex, la millor alternativa és la de contractar un seguro de decessos amb antelació. D’aquesta manera, la companyia asseguradora s’encarrega de tot el procediment al complet i, en funció de les cobertures que tingui la pòlissa, no acarrejarà cap cost extra.

Preguntes freqüents

Quant val un enterrament si no tens assegurança?

El cost d’un enterrament sense assegurança pot variar àmpliament depenent de diversos factors, com el procediment elegit, els adorns o el ataúd. No obstant això, també la localitat és determinant en el preu final. En qualsevol cas, pot anar des dels 3 mil euros fins als 6 mil.

Què és més barat: enterrament o incineració?

Per lo general, el procés d’incineració tendeix a ser més econòmic que l’enterrament tradicional. La raó està en què la cremació és més senzilla i es fa en un forn específic per a aquesta finalitat. Mentre que la sepultura implica més treball humà i de major complexitat.

Qui paga l’enterrament si no hi ha assegurança?

Si no hi ha un seguro que cobreixi els costos funeraris, la responsabilitat recau en la família del difunt. D’acord amb el Codi Civil, “en aquells que, en vida, haurien tingut obligació de proporcionar-li aliment al difunt. Això, independentment de que el difunt hagués deixat béns o no.”. Si no existís, es portaria a terme un enterrament de beneficència.

Què passa si no tinc diners per a un enterrament?

Quan no es compta amb els recursos econòmics necessaris per cobrir els costos de l’enterrament, és possible solicitar ajuda a institucions públiques o buscar alternatives de finançament, com préstecs o donacions.