Qui som

Som una entitat asseguradora especialitzada en assistència sanitària

Òrgans de govern

President Honorífic

Dr. Bartomeu Vicens Sagrera

President

Vicepresidente

Sr. Daniel Redondo García

Vicepresident

Sr. Lluís Morillas Mateu

Vocals

Sr. Joan Guitart Agell

Sr. Javier Encinas Duran

Sr. Francesc Coll Klein

Sr. Joan Maria Leon Mussons

Sra. Sonia Redondo Boixasa

Sra. Vivian Ventura Medina

Sra. Núria Betriu Sánchez

Director General

Sr. Xavier Plana Marcos

Bon govern

MGC Mútua és una entitat adherida a la Guia de bones pràctiques en matèria de govern corporatiu elaborada per la Unió Espanyola d’Entitats Asseguradores i Reasseguradores (UNESPA).