Qui som

Som una entitat asseguradora especialitzada en assistència sanitària

Òrgans de govern

President

Dr. Bartomeu Vicens Sagrera

Vicepresident

Vicepresidente

Sr. Daniel Redondo García

Vocals

Sr. Javier Encinas Duran

Sr. Jordi Adsarà Dalmau

Sr. Francesc Coll Klein

Sr. Joan Maria Leon Mussons

Sr. Lluís Morillas Mateu

Equip directiu

Sr. Xavier Plana Marco

Direcció General

Persones

Legal i Compliance

Desenvolupament de Negoci

Gestió Mèdica i Sinistralitat

Comercial

Digitalització

Innovació i Seguretat

Operacions

Gestió IIterna i Reporting

Bon govern

MGC Mútua és una entitat adherida a la Guia de bones pràctiques en matèria de govern corporatiu elaborada per la Unió Espanyola d’Entitats Asseguradores i Reasseguradores (UNESPA).