Sector assegurances

Assegurança dental infantil: Característiques i cobertura

Seguro dental infantil

Quan la família creix i ja es disposa d’alguna pòlissa contractada, és freqüent plantejar-se l’opció
d’apostar també per l’assegurança dental infantil, de cara a cobrir, des d’una edat primerenca, tots
els problemes relacionats amb la salut i l’estètica bucal.

Què és una assegurança dental infantil?

L’assegurança dental infantil és aquella pòlissa que té com a finalitat cuidar la salut bucodental dels
menors, tant des del tractament com des de la prevenció de patologies. Tanmateix, cal tenir en
compte que, a diferència de l’assegurança dental per a adults, aquest tipus de pòlissa dental no
existeix de manera independent, sinó que es pot contractar únicament incloent-la en l’anterior.
Quant al preu d’aquesta cobertura extra, tot dependrà de l’edat que tingui el o la menor.

Si es té la intenció de contractar una assegurança dental infantil, però no se’n té prèviament una
familiar, per a triar el més idoni, es recomana realitzar una comparativa de les cobertures que cada
companyia asseguradora ofereix, atès que no sempre són les mateixes. I posar aquestes en relació
amb el preu que implica disposar de la pòlissa. En el proper punt coneixerem quines són aquestes
cobertures.

Cobertures de les assegurances dentals per a nens

Les cobertures d’una assegurança dental de nens i nenes varien, com hem dit, en funció de
l’asseguradora per la qual s’opti. No obstant això, es divideixen en tractaments preventius, que són
aquells que no són per tractar alguna malaltia existent, sinó que estan dirigits a evitar que aquestes
apareguin en el futur, i en tractaments específics, que donen una solució a un problema concret
existent. Si entrem detalladament, són els següents.

Odonto-pediatria

L’odonto-pediatria és una especialitat dins de l’odontologia que s’encarrega de l’estudi i de la cura
de les dents en menors
, des del moment del seu naixement fins que assoleixin la pubertat. Aquí
passarien a ser considerats com a adults, per tenir ja la dentadura definitiva. Els tractaments que se
solen emprar són més senzills i menys invasius, en estar destinats a les dents de llet que no solen
tenir arrel.

Ortodòncia

L’ortodòncia infantil consisteix en la correcció de la posició de les dents i de la mossegada, tant
amb finalitats estètics com de salut. Es recomana la primera revisió a sis anys, edat a partir de la
qual es podran prendre mesures correctores destinades a marcar una direcció per a les dents
definitives.

Pulpotomia

La pulpotomia és una intervenció que tracta les càries de les dents de llet, en aquells casos en els
quals el dany supera la superfície d’aquells, però sense arribar a l’arrel perí apical. També es
realitzen quan es produeix un cop en les dents i es danya la cambra polpar. Durant aquest
procediment, es buida de manera parcial la polpa dentària afectada i es reconstrueix la peça.

Obturacions

Les obturacions són més conegudes com a empastaments i el seu objectiu és eliminar les càries de
les dents. En aquestes es retira la part de la dent que està afectada i s’emplena amb materials bio-
compatibles.

Revisions
Com el seu nom indica, les revisions són verificacions de l’estat de les dents, la mossegada i les
genives. És un tractament preventiu, i la primera s’ha de dur a terme a sis anys. Se solen fer estudis
complets que permeten conèixer l’estat intern de les peces dentals, ja que a simple vista, els
problemes poden passar desapercebuts. Durant els tractaments d’ortodòncia i després d’haver
completat aquests, es continuaran fent les revisions.

Altres tractaments preventius

Aquí s’inclourien les consultes, les neteges i les radiografies.

Avantatges de les pòlisses dentals infantils

Tendim a pensar que l’assegurança dental infantil no és una cosa necessària perquè les visites al
dentista no s’acostumen a realitzar fins a arribada l’adolescència. No obstant això, les càries poden
aparèixer fins i tot en bebès,
quan no es prenen les mesures d’higiene adequades.

Durant la infància, no només ens podem trobar amb càries que causen molèsties en menors i que
poden arribar a danyar els nervis, sinó que a més, des d’aquesta edat, i tal com ja indiquem, és
possible començar a dur a terme correccions de la mossegada o l’alineament de les dents
definitives.

Aleshores, per què apostar per una assegurança dental infantil? A més de perquè la Seguretat
Social inclou molt pocs tractaments en aquesta especialitat
de la medicina, permet gaudir d’un
servei d’atenció quan es produeix una urgència, així com realitzar a un preu més baix els
procediments que siguin necessaris
. Bé per qüestions estètiques, o bé perquè repercuteix
directament en la salut o el benestar del menor. Com el tractament de les càries, les ortodòncies o
les neteges bucals.

L’únic aspecte a tenir en compte en contractar una assegurança dental infantil és, a més de les
diferències de preu i les cobertures, el rang d’edat acceptat. La màxima en la majoria de les

companyies asseguradores són els 15 anys, encara que també pot donar-se el cas que siguin els 14
o fins i tot els 8 anys.