Sector assegurances

Certificat d’assegurances de vida: Què és i com puc aconseguir-lo?

En l’actualitat, és ben sabut que comptar amb una assegurança de vida és una via pràctica i eficaç per a garantir l’estabilitat financera i el benestar dels nostres sers estimats en cas de defunció. No obstant això, una mica menys conegut és el certificat de cobertura d’assegurances de vida, que és on es recull tota la informació relativa a aquesta pòlissa. En aquest article, t’expliquem què és i per a què serveix, així com el procés i els documents que necessites per a aconseguir-lo. 

Què és el certificat d’assegurances de vida?

El certificat d’assegurances de vida és un document oficial que ofereix evidència de l’existència i els detalls de les assegurances que es tenen contractades. Aquest document és emès per la companyia d’assegurances responsable del contracte en qüestió i conté informació vital. Per exemple, dades com el nom de la persona assegurada, el tipus de pòlissa, el valor que s’ha assegurat, les dates d’inici i venciment de l’assegurança i qualsevol altra clàusula especial o condició rellevant.

A simple vista, pot no semblar rellevant. No obstant, la seva importància s’entén millor amb un exemple. Podem comparar el certificat d’assegurances de vida amb un certificat de propietat per a un cotxe. 

De la mateixa manera en què necessitaríem un certificat de propietat per a demostrar que s’és el propietari legal d’un vehicle, el certificat d’assegurances de vida és la prova documental que s’ha adquirit aquest tipus de pòlissa. En el cas que es produís la defunció de la persona assegurada, els beneficiaris tindrien dret a rebre la quantitat que s’hagi assegurat.

Què és el registre d’assegurances de vida?

El certificat d’assegurances de vida és essencial per validar l’existència i els detalls d’una assegurança de vida específica. Tot i així, la seva importància es veu enfortida per la seva connexió amb el registre d’assegurances de vida.

Aquest registre és una base de dades que és administrada per organismes governamentals. En concret, pertany al Ministeri de Justícia. La seva funció principal és la de recopilar i mantenir un registre de tota la informació i els certificats relatius a les pòlisses de vida que es troben actualment actives al país o en una regió específica. 

Aquesta mesura té com a objectiu garantir la transparència i la seguretat en el mercat d’assegurances, però també, protegir els interessos de les persones assegurades i les seves beneficiàries. Per exemple, quan després de la defunció de l’assegurada, la família consideri que aquella potser tenia una assegurança de vida, però no tinguin manera de verificar-ho. Encara que la persona assegurada morís, la seva validesa es manté fins a cinc anys després.

L’accés al registre i al posterior certificat, possibilita el cobrament de la quantitat que figuri en la pòlissa. Tot i així, la pròpia persona assegurada també pot realitzar la verificació si no recorda si compta amb una assegurança activa. Qualsevol persona té l’opció de verificar si tant ella com algú de la seva família té una pòlissa al seu nom. 

Amb el registre d’assegurances de vida, també es facilita el treball de les autoritats en la resolució de disputes i reclamacions relacionades amb les assegurances de vida. A més, es tracta d’una font de confiança d’informació per a aquelles persones que necessitin verificar l’existència d’una assegurança de vida en particular. Per exemple, els qui siguin beneficiaris i desitgin reclamar una indemnització després de la defunció de l’assegurada. 

Com puc aconseguir el certificat d’assegurances de vida?

Per a obtenir el certificat d’assegurances de vida cal realitzar un procés relativament senzill, sempre que se segueixin els passos adequats. En primer lloc, cal posar-se en contacte amb el Ministeri de Justícia, per ser l’Administració responsable del Registre d’assegurances de vida. 

El procediment es pot realitzar de dues formes diferents. La primera és la presencial, que consisteix a dirigir-se a qualsevol de les gerències territorials del Ministeri de Justícia en la comunitat autònoma en la qual es resideixi. Allí es lliuraran tots els documents necessaris per a obtenir el certificat d’assegurances de vida. 

La segona opció és la sol·licitud a través del correu postal, on s’han d’enviar els documents al Registre General d’Actes d’Última Voluntat, també del Ministeri de Justícia. Cal tenir en compte que tant en una com en una altra, s’ha de pagar una taxa. Aquesta és de 3,82€

Pel que fa a aquest pagament, es pot realitzar també de manera presencial o telemàtica, tant des del propi país com des de l’estranger. L’ús de la banca electrònica està condicionat per la tinença d’un compte en les entitats col·laboradores amb l’Agència Tributària. 

Si no és així, el pagament serà presencial en les sucursals bancàries d’aquestes entitats, amb el model 790 emplenat. Una vegada que s’obtingui la signatura de l’entitat en el document, es donarà per acreditat el pas de la taxa. Des de l’estranger, s’ha de buscar una sucursal de les mateixes entitats, però amb presència al país des d’on s’estigui sol·licitant el certificat. 

Documents necessaris per a presentar la sol·licitud

En la sol·licitud del certificat d’assegurances de vida s’han de presentar els següents documents:

– Sol·licitud oficial del Ministeri o model 790 emplenat.

– Justificant del pas de la taxa administrativa.

– Certificat literal de defunció de la persona de la qual es vol obtenir el certificat, bé el document original o una còpia compulsada. S’expedeix en el Registre Civil.

– DNI o equivalent del difunt. Si bé no és un document obligatori, sí que és recomanable.