Actualitat Mútua

L’atenció al mutualista, un aspecte clau de les asseguradores de salut

El preu i les cobertures mèdiques no són els únics factors que cal valorar a l’hora de contractar una assegurança de salut. Disposar d’un bon servei d’atenció al mutualista que atengui les teves necessitats de forma ràpida i eficaç és un aspecte clau en la satisfacció i la fidelització dels usuaris, i es converteix en un valor diferencial de la companyia asseguradora.

L’atenció personalitzada, la rapidesa i la comoditat a l’hora de realitzar les gestions són aspectes especialment valorats pels usuaris d’una assegurança mèdica. Entre tantes opcions disponibles, com es resolen aquestes gestions, la relació que guarda amb els mutualistes i el tracte que se’ls atorga pot ser el punt decisiu a l’hora d’escollir una o altra companyia.

El Servei d’Atenció al Mutualista és l’encarregat de la recepció i resolució de les consultes, sol·licituds, queixes o reclamacions presentades pels prenedors de l’assegurança, assegurats, beneficiaris, tercers perjudicats o qui actuï legalment en nom seu, referents als serveis prestats per la mútua.

El valor d’una bona atenció al mutualista

Oferir un bon servei d’Atenció al Mutualista té molts avantatges:

Implica un valor diferencial de la companyia asseguradora

Atesa la gran varietat d’asseguradores de salut disponibles, un servei al mutualista amb una bona valoració dels seus usuaris aporta un valor afegit davant la competència.

Condiciona la reputació de l’empresa

Una mala experiència o una bona gestió condiciona com els mutualistes parlen de la companyia asseguradora als seus amics i familiars, en els blocs i a les xarxes socials. Un bon servei d’atenció al mutualista atorga a la companyia una bona reputació i millora la seva imatge, mentre que una mala experiència suposa la difusió d’opinions negatives que poden perjudicar-la.

Fidelitza els assegurats

Oferir un servei d’atenció al mutualista de bona qualitat vol dir que la companyia està complint i excedint les expectatives dels assegurats. I un assegurat satisfet, que se sent valorat i ben atès, és un client fidel que es manté en la companyia i la recomana a més persones.

És una bona font d’informació per millorar els serveis

L’anàlisi minuciosa de la informació obtinguda a través d’aquest canal, si es tracta de la forma adequada, serveix per evitar la repetició de males experiències i per millorar els serveis oferts per la companyia asseguradora, de manera que augmenta la satisfacció dels seus mutualistes.

El servei d’Atenció al Mutualista d’MGC Mútua està pensat per atendre les teves necessitats

A MGC Mútua som plenament conscients de la importància d’atendre les necessitats dels nostres mutualistes de forma àgil i eficaç. Per això, el nostre Servei d’Atenció al Mutualista va més enllà de la mera recepció i tramitació de consultes i sol·licituds. A MGC Mútua treballem per identificar i resoldre les necessitats dels nostres mutualistes de manera personalitzada i proactiva.

dav

Consultes i tràmits

MGC Mútua posa a disposició dels mutualistes diferents canals per a fer les diferents consultes i tràmits relacionats amb els serveis que els ofereix:

  • A Internet podrà consultar el quadre facultatiu, accedir a àmplia informació sobre les seves cobertures i realitzar diverses gestions i tràmits a l’Oficina Virtual.
  • Telefònicament, trucant al 93 414 36 00 (o al 902 44 46 48, si es tracta d’una urgència), li oferirem la informació que necessiti i li indicarem els canals i procediments adients per a qualsevol gestió.
  • Personalment, a qualsevol de les nostres oficines d’atenció al mutualista.

Suggeriments i reclamacions

Mitjançant el Servei d’Atenció al Mutualista, la Mútua també habilita un canal efectiu i àgil per tal que els mutualistes i determinades persones puguin presentar queixes, reclamacions o suggeriments relacionats amb les assegurances subscrites amb la Mútua. Si el Servei d’Atenció al Mutualista desestima la queixa del reclamant o aquest no queda conforme amb la resolució, pot recórrer al Comissionat per a la Defensa del Client de Serveis Financers (Direcció General d’Assegurances i Fons d’Inversió).

Sol·licita’n més informació a través del següent formulari o trucant al telèfon 93 414 36 00.