Hàbits Saludables, Vida Sana

Em fa mal la planta del peu

Moltes persones poden sentir dolor a la planta del peu en caminar. La Sra. Eva Moya, especialista en podologia del Centre Mèdic Mútua General de Catalunya, ens parla de les causes que poden provocar dolor plantar, de la manera de prevenir-lo, i de la importància d’una bona elecció del calçat.

Què causa dolor plantar al recolzar el peu? Les causes poden ser diverses i les podem dividir en 5 blocs:

  1. Un seria el dolor relacionat amb la part estructural del peu, la relativa a la forma. Un exemple seria un peu buit, un peu amb molta volta plantar, un peu molt pla o un peu amb els dits encongits, que facilita la hiperpressió plantar.
  2. Un altre bloc serien les causes biomecàniques, que estan relacionades amb el moviment del peu i de l’extremitat inferior en caminar. Aquí podem esmentar les desviacions amb lateralitat, les que van de lateral a lateral o les desviacions que es produeixen amb alguna rotació de l’extremitat.
  3. Una altra causa molt important que pot produir dolor a la planta del peu seria el calçat. Segons la forma i les característiques de la sabata podem fer que el peu es doni suport de manera més pronunciada per la part de davant o per la part de darrere.
  4. La quarta causa seria la relacionada amb lesions de la pell, com ara callositats, berrugues, ampolles, alguna cosa que se’ns hagi clavat, cicatrius, ferides, infeccions…
  5. I la cinquena causa seria la relacionada amb malalties de l’aparell locomotor en general, com ara l’artritis, l’artrosi o malalties neurològiques que puguin causar dolor plantar en caminar.

Quins tipus de dolor podem sentir? Els tipus de dolor en recolzar la planta del peu poden ser molt diversos, com a la resta del cos: podem notar punxades, cremor, coïssor, pinçament, algun tipus de pessic, dolor com si ens haguéssim donat un cop, tracció, compressió… Poden ser més suaus o més intensos i d’una gran varietat en funció de la patologia.

Quan hem d’acudir a l’especialista? Hi hauríem d’anar quan el dolor és persistent, quan no millora amb el repòs ni amb el canvi de calçat, quan veiem una lesió o un canvi a la pell com ara un canvi de color, un canvi de textura o un canvi de volum i, sobretot, quan ens impedeix caminar amb normalitat.

Com es pot alleujar? Dependrà molt de la causa que ens està provocant el dolor. El primer que hem de fer és inspeccionar la zona que ens fa mal i veure si hi ha alguna ferida o alguna lesió que puguem tractar des de casa. Si és així, hem de rentar molt bé la zona amb aigua i sabó, desinfectar-la i protegir-la.

El calçat és molt important perquè és un element essencial a l’hora de caminar. Quan sentim dolor al recolzar el peu hem de revisar les sabates que solem utilitzar i fer una bona elecció en funció de les seves característiques. Per exemple, la sola ha de ser una mica gruixuda i que ens esmorteeixi els passos; l’altura del taló ha de ser d’uns 2 o 3 centímetres; la puntera ha de ser prou ampla perquè els dits no vagin encongits i tinguin certa mobilitat. I és molt important –i això, de cara a calçat més obert, no es té gaire en compte– la subjecció del calçat, sobretot per la banda del taló, perquè el peu vagi subjecte i no es bellugui al seu aire i es pugui recolzar correctament en caminar.

subir escalerasQuan la causa és estructural o hi ha una alteració del moviment de l’extremitat inferior i del peu, probablement s’haurà de compensar amb una plantilla o un element corrector. Quan la causa és més aviat inflamatòria, podem recórrer a medicaments anti-inflamatoris, sobretot quan el dolor és més agut. I si el dolor es produeix per alguna alteració en la musculatura, en els lligaments de l’extremitat inferior o en qualsevol múscul que pot intervenir en la dinàmica del peu i en caminar, podem tractar-lo des de la fisioteràpia i la rehabilitació.

Es pot prevenir o evitar? Hem de fer incidència en una bona elecció de les sabates: triar un bon calçat que eviti la hiperpressió plantar, amb una sola, una subjecció del peu i una amplitud adequades per evitar ferides i zones de més càrrega a la planta.També hem de conèixer quin tipus d’estructura de peu tenim i si la nostra manera de caminar ens pot estar provocant dolor: mitjançant un estudi de la marxa podem saber si tenim alguna desviació de l’extremitat inferior durant el suport i durant la dinàmica. D’aquesta manera podem prevenir possibles sobrecàrregues que, a la llarga, poden causar dolor o alguna lesió.