Hàbits Saludables, Salut i medicina, Vida Sana

Em fa mal la planta del peu

Moltes persones poden sentir dolor a la planta del peu en caminar. La Sra. Eva Moya, especialista en podologia del Centre Mèdic MGC, ens parla de les causes que poden provocar dolor plantar, de la manera de prevenir-lo, i de la importància d’una bona elecció del calçat.

Què causa dolor plantar al recolzar el peu?

Les causes del dolor plantar poden ser diverses i les podem dividir en 5 blocs:

Dolor estructural al peu

Un seria el dolor relacionat amb la part estructural del peu, la relativa a la forma. Un exemple seria un peu buit, un peu amb molta volta plantar, un peu molt pla o un peu amb els dits encongits, que facilita la hiperpressió plantar.

Causes biomecàniques

Un altre bloc serien les causes biomecàniques, que estan relacionades amb el moviment del peu i de l’extremitat inferior en caminar. Aquí podem esmentar les desviacions amb lateralitat, les que van de lateral a lateral o les desviacions que es produeixen amb alguna rotació de l’extremitat.

Utilitzar calçat incorrecte

Una altra causa molt important que pot produir dolor a la planta del peu seria el calçat. Segons la forma i les característiques de la sabata podem fer que el peu es doni suport de manera més pronunciada per la part de davant o per la part de darrere.

Lesions a la pell

La quarta causa seria la relacionada amb lesions de la pell, com ara callositats, berrugues, ampolles, alguna cosa que se’ns hagi clavat, cicatrius, ferides, infeccions…

Enfermedades del apartado locomotor

I la cinquena causa seria la relacionada amb malalties de l’aparell locomotor en general, com ara l’artritis, l’artrosi o malalties neurològiques que puguin causar dolor plantar en caminar.

Quins tipus de dolor al peu podem sentir?

Els tipus de dolor en recolzar la planta del peu poden ser molt diversos, tal com succeeix en la resta del cos. És possible notar burxades, cremor, coïssor, pinçament, algun tipus de pessic, dolor com si ens haguéssim donat un cop, tracció, compressió i un llarg etcètera.

Aprendre a identificar les diferències entre uns i altres serà el que permeti obtenir un diagnòstic. A grans trets, els dolors es classifiquen segons la zona del peu que molesti.

Dolor en els dits

Les causes més comunes del dolor de dits són els calls, les bursitis en algun d’ells, les ungles encarnades, els galindons o els dits en forma de martell.

Dolor en la part frontal del peu

Pot presentar-se una fractura per sobrecàrrega, metatarsalgias, sesamoiditis o neuromas entre els dits.

Dolor en la part mitjana del peu

En aquesta zona, les lesions més freqüents són la pronació excessiva o la síndrome del túnel tarsal.

Dolor en el taló

El dolor en el taló és una de les molèsties que apareixen en la planta del peu. Les causes són molt diverses, com la fasciïtis plantar, els espolons, la deformitat de Haglund o les tendinitis.

Arc i planta del peu

Les molèsties en aquest cas es deuen a un arc excessiu o a la manca total d’aquest, és a dir, un peu pla. Aquells que practiquen esport són els qui tenen un risc major de patir malalties al peu, sobretot en la planta. Ja sigui per una sobrecàrrega per excés d’activitat o per la pressió que s’exerceix sobre aquella.

Altres causes del dolor al peu són romandre un nombre elevat d’hores dempeus, l’ús de talons o sabates incòmodes, el sobrepès, el peu pla o amb massa curvatura, les asimetries marcades en l’estructura òssia o una trepitjada incorrecta.

Punxada en la planta del peu, el dolor més comú

Les punxades en la plata del peu poden deure’s a l’obesitat, a l’ús d’una mena de calçat que no ofereix la comoditat necessària o a romandre moltes hores al dia dempeus.

No té per què tractar-se de sabates de taló alt, ja que una sola completament plana o amb un mal amortiment poden tenir les mateixes conseqüències negatives.

Però a més d’aquestes causes, el dolor en la planta del peu també pot deure’s a una fasciïtis plantar. La fàscia és el tendó de l’arc del peu, i quan s’inflama causa dolor, generalment en la zona del taló.
Sovint es confon amb un espoló de calcani, que és el creixement d’aquest os, la ubicació del qual és molt pròxima a la fàscia.

Causes de la fasciïtis plantar

La fàscia plantar és una banda que recorre tota la planta del peu i que va unida als ossos metatarsians. A més, és la responsable que tinguem curvatura o un arc al peu, ja que va des dels dits fins al taló.

Quan aquesta banda és curta, l’arc és molt pronunciat; quan és molt llarga, el peu tendeix a ser pla. Amb el pas dels anys, perd elasticitat i la capa de greix del taló que absorbeix l’impacte en caminar es perd.

Així, la manca de pont perquè la fàscia és excessivament llarga, el pas del temps o un sobreesforç d’activitat física, en particular les carreres, que augmenten l’impacte en el taló, són causes possibles del dolor en la planta del peu.

Com curar les punxades a la planta del peu

Si es pateix una fasciïtis plantar, el tractament depèn de la gravetat. L’ús de medicaments consisteix en antiinflamatoris, que han de combinar-se amb els estiraments i l’enfortiment de la planta del peu.

Així mateix, pot requerir-se fisioteràpia, fèrules nocturnes i plantilles ortopèdiques. En els casos més greus, pot ser necessari utilitzar injeccions amb esteroides, teràpia amb ones de xoc, ultrasons per a reparar el teixit i, en última instància, cirurgia.

Com prevenir les punxades a la planta del peu

Per a evitar experimentar dolor en la planta del peu és imprescindible apostar sempre per calçat que sigui de qualitat. Especialment per a la pràctica d’esport o quan es caminen moltes hores o es treballa dempeus. Si s’usen talons alts habitualment, cal reduir l’altura progressivament per a evitar causar tensió en altres zones del peu o la cama.

Si la causa es deu a la pròpia anatomia del peu, caldrà consultar amb un especialista perquè valori la trepitjada i pugui dissenyar una plantilla específica.

De manera general, es recomana realitzar amb freqüència estiraments de la plata del peu, així es reduirà la tensió acumulada.

Qué fer quan et fa mal la planta del peu? Anar a un especialista

Hauríem d’anar a un especialista quan el dolor és persistent, quan no millora amb el repòs ni amb el canvi de calçat, quan veiem una lesió o un canvi a la pell com ara un canvi de color, un canvi de textura o un canvi de volum i, sobretot, quan ens impedeix caminar amb normalitat.

Consells per a alleujar el dolor en la planta del peu

Dependrà molt de la causa que ens està provocant el dolor al peu. El primer que hem de fer és inspeccionar la zona que ens fa mal i veure si hi ha alguna ferida o alguna lesió que puguem tractar des de casa. Si és així, hem de rentar molt bé la zona amb aigua i sabó, desinfectar-la i protegir-la.

El calçat és molt important perquè és un element essencial a l’hora de caminar. Quan sentim dolor en recolzar el peu hem de revisar les sabates que solem utilitzar i fer una bona elecció en funció de les seves característiques. Per exemple, la sola ha de ser una mica gruixuda i que esmorteeixi els nostres passos; l’altura del taló ha de ser d’uns 2 o 3 centímetres; la capdavantera ha de ser prou ampla perquè els dits no vagin encongits i tinguin una certa mobilitat. I és molt important –i això de cara a calçat més obert no es té massa en compte– la subjecció del peu, sobretot pel costat del taló, perquè quin subjecte, no es mogui al seu aire i puguem recolzar el peu correctament en caminar.

subir escaleras

Quan la causa és estructural o hi ha una alteració del moviment de l’extremitat inferior i del peu, probablement s’haurà de compensar amb una plantilla o un element corrector. Quan la causa és més aviat inflamatòria, podem recórrer a medicaments anti-inflamatoris, sobretot quan el dolor és més agut. I si el dolor es produeix per alguna alteració en la musculatura, en els lligaments de l’extremitat inferior o en qualsevol múscul que pot intervenir en la dinàmica del peu i en caminar, podem tractar-lo des de la fisioteràpia i la rehabilitació.

Es pot prevenir o evitar?

Per a prevenir i evitar el dolor de peus hem de fer incidència en una bona elecció de les nostres sabates: triar un bon calçat que eviti la hiperpresió plantar, amb una sola, una subjecció del peu i una amplitud adequades per a evitar ferides i zones de més càrrega en la planta.

També hem de conèixer quin tipus d’estructura dempeus tenim i si la nostra manera de caminar ens pot estar provocant dolor: mitjançant un estudi de la marxa podem saber si tenim alguna desviació de l’extremitat inferior durant el suport i durant la dinàmica. D’aquesta manera podem prevenir possibles sobrecàrregues que, a la llarga, poden causar dolor o alguna lesió.

En MGC Mutua cuidem fins al més mínim detall de la salut dels nostres mutualistes. Amb la nostra assegurança de salut poden accedir als millors professionals en podologia i tractament d’aquest tipus de dolors plantars. Si vols estar cobert davant qualsevol situació que pugui sorgir-te o qualsevol incidència, posa’t en contacte amb nosaltres i t’informarem sobre com funcionen les nostres pòlisses d’assegurança de salut sense cap mena de compromís.