Sector assegurances

Què cobreix una assegurança de decessos i per què és convenient contractar-la?

Si hi ha alguna cosa que podem tenir de segur a la vida és que algun dia deixarem de ser aquí. Quan aquest moment arriba, ocupar-se de la situació implica una sèrie de despeses per a la família les quals no sempre es pot fer front. Per això, existeixen pòlisses específiques per a aquesta finalitat. En aquest article t’expliquem què és l’assegurança de decessos i per què és bona idea contractar-la.

que cubre un seguro de decesos

Què cobreix una assegurança de decessos i quins són els seus avantatges?

Abans d’entrar en els motius pels quals convé la seva contractació, parlem de què és una assegurança de decessos. Es tracta d’una pòlissa destinada a cobrir totes les despeses que es derivin de la defunció d’una persona, amb el límit del capital que s’hagi assegurat.

I quines despeses queden incloses? En general, són les mateixes en totes les pòlisses, amb independència de la companyia asseguradora per la qual s’opti. Aquestes són el fèretre i el temps que aquest roman al tanatori, el cotxe fúnebre, les esqueles, l’enterrament o la incineració.

Però a més d’aquestes cobertures bàsiques, l’assegurança de decessos s’encarrega també de gestionar tots els tràmits administratius. Com sabem, la defunció és un procés dolorós per als familiars, però que al seu torn implica una sèrie de procediments burocràtics que no es poden passar per alt.

Dins d’aquests s’inclou l’adjudicació de l’herència, la inscripció en el registre civil, la baixa a la seguretat social, les partides de defunció i de testaments, la fe de vida o les sol·licituds del certificat de defunció o de la pensió si s’estigués en situació de viduïtat, jubilació, invalidesa o orfandat.

Avantatges de contractar una assegurança de decessos

Fins i tot sabent què és una assegurança de decessos, potser et continues preguntant quins són realment els avantatges de contractar-la. A grans trets, són aquestes:

Estalvi considerable de diners

En tenir contractada una pòlissa de decessos, s’evita que la família hagi de realitzar un desemborsament econòmic elevat i imprevist, al qual potser no poden fer front en aquest moment. A més, s’estalvia en l’import dels tràmits, ja que no cal negociar directament amb la funerària, sinó a través d’una companyia asseguradora, que sempre pot oferir millors preus.

Inclusió de trasllats

Si el decés té lloc quan la persona assegurada es troba fora del país, la família no ha de preocupar-se pel cost. En la pòlissa s’inclouen els trasllats nacionals i internacionals, però també les gestions per fer-los possibles.

Alleujament en les gestions

Potser ara et sembla que arribat el moment, tindràs la fortalesa per a fer front a tots els tràmits. Malgrat això, la burocràcia és lenta i complexa, i haver de responsabilitzar-se de les gestions mentre s’intenta donar suport anímic a la família és una càrrega extra que pot resultar molt pesada. Amb una assegurança de decessos, l’asseguradora s’encarrega de tot el necessari.

Per a què serveix l’antiguitat en una assegurança de decessos?

A més a més dels esmentats avantatges d’una assegurança de decessos, n’hi ha una altra que t’interessa tenir en compte. És l’antiguitat de la pòlissa i fa referència al temps que porta en vigor. Si bé en una pòlissa tradicional no té beneficis addicionals, sí que existeixen avantatges quan és una assegurança de decessos anivellada.

En aquesta modalitat, la prima es manté constant durant tota la vida. Per tant, com més temps passi, el preu relatiu serà menor. I encara que inicialment el preu resulta més elevat que en altres modalitats, a la llarga es paga menys. Succeeix al revés en les assegurances amb prima natural. I què vol dir aquest punt? Doncs que si valores l’opció de contractar aquesta pòlissa, et sortirà més rendible fer-ho mentre encara ets jove.

Per què t’interessa contractar-la?

Ja sabem en què consisteix aquesta pòlissa, els seus avantatges i que hi ha diferents modalitats. Però la pregunta que segurament et fas és la de si és convenient contractar una assegurança de decessos.

Per si no ho sabies, els costos de gestió davant una defunció poden ascendir als 4.000 €. El fet que tu disposis d’aquesta quantitat estalviada no arregla la situació, ja que la família només pot accedir als estalvis de la persona assegurada quan es tramita l’herència, i això pot tardar un cert temps. Per tant, si ells no disposen d’aquesta quantitat, es veuran en un destret.

D’altra banda, el decés d’un ser estimat és un cop molt dur, i la vida i les obligacions que implica no s’aturen per això. Haver de parar esment a gestions administratives i relatives al funeral és un problema afegit que pot solucionar-se fàcilment amb la contractació de l’assegurança de decessos.

En definitiva, aquesta pòlissa és una manera de protegir la família, de reduir els costos del funeral i les gestions administratives i de facilitar que els seus membres puguin continuar amb les seves vides amb el menor impacte possible.