Sector assegurances

Què cobreix una assegurança mèdica? Tot el que has de saber

La preocupació per la salut és una qüestió que cada vegada entén menys d’edats. En els últims anys, hem comprovat que els imprevistos poden afectar a qualsevol, amb independència fins i tot de la seva condició física. Per això, creiem convenient que tinguis clar què cobreix una assegurança mèdica i els avantatges que t’ofereix comptar amb una.

Què és una assegurança mèdica i per a què serveix?

Les assegurances mèdiques són un contracte privat entre una companyia asseguradora i la persona assegurada, a través del qual, a canvi del pagament d’una prima periòdica la primera es fa càrrec de les despeses relatives a la salut que afectin la segona.

Així, s’entén que el que cobreix una assegurança mèdica són les diferents proves que sigui necessari realitzar, els tractaments i la medicació que es prescrigui, bé íntegrament o bé en part. Malgrat això, cal tenir en compte que no totes les pòlisses són iguals, per la qual cosa les cobertures que s’ofereixen varien d’una companyia a una altra.

Per aquest motiu, a l’hora de triar una pòlissa s’han de valorar aquestes cobertures i posar-les en relació amb les necessitats que es tinguin. Mentre que algunes se centren en l’assistència primària, d’altres abasten una atenció més especialitzada.

Sigui com sigui, el que fa una assegurança mèdica és proporcionar cobertura sanitària davant d’unes certes patologies o malalties que puguin suposar un cost elevat. Així, no només podràs accedir a l’assistència mèdica que sigui necessària, sinó que gaudiràs amb la tranquil·litat que estigui coberta.

Què cobreix una assegurança mèdica?

Si tenies dubtes sobre aquesta mena de pòlissa, ara ja saps per a què serveix una assegurança mèdica. Tanmateix, i tal com dèiem, l’assistència o les cobertures que abasta són específiques, però alhora variables d’una companyia a una altra. En general, les més comunes són les següents:

  • Assistència primària, en la qual s’inclou el metge de capçalera, l’atenció d’infermeria i de pediatria i el servei d’ambulància.
  • Especialitats mèdiques. Accés a l’atenció específica en dermatologia, ginecologia, cardiologia, traumatologia i tractaments dentals bàsics, principalment.
  • Proves diagnòstiques. Realització d’anàlisi de sang i d’orina, radiografies, ecografies i ressonàncies magnètiques.
  • Intervencions quirúrgiques, tant amb ingrés hospitalari com sense ell.
  • Assistència en el part i hospitalització.
  • Servei d’urgències les 24 hores i hospitalitzacions, amb cobertura de despeses durant un dia com a mínim.
  • Rehabilitació muscular i altres mètodes terapèutics.
  • Servei d’atenció telefònica i en línia per a gestions.

Excepcions en les cobertures

Volem posar èmfasi en el fet que les cobertures incloses en cada pòlissa són variables, tant entre entitats com entre els propis tipus d’assegurances mèdiques. A més, per a poder accedir a aquests serveis, ha de tractar-se de patologies que no existissin prèviament. Per això, abans de la contractació, el client ha d’emplenar un qüestionari amb preguntes relatives a la seva salut i al seu estil de vida.

Si bé no és obligatori passar per una revisió mèdica per a accedir a l’assegurança, sí que és recomanable, encara que aquesta sí que podria sol·licitar-se quan es tracta de la primera contractació i l’edat del client sigui avançada o quan el capital que es vulgui assegurar sigui alt. En cas d’ocultar informació a la companyia asseguradora, com ara malalties prèvies o existents, es considera estafa i el client perd el seu dret d’accedir a la indemnització pertinent.

D’altra banda, és important tenir present també que les assegurances de salut impliquen un període de carència. És a dir, que per a accedir a determinats serveis, com l’assistència en el part o la realització de proves específiques, és necessari haver estat client durant un temps mínim. El termini marcat pel contracte sol oscil·lar entre els sis i els deu mesos.

Com triar una assegurança mèdica?

Arribats a aquest punt, només et resta conèixer què has de valorar a l’hora de triar una pòlissa en particular. En primer lloc, saber què cobreix una assegurança mèdica amb cada companyia i l’import que suposa. Si les prestacions que una ofereix s’adapten millor a les teves necessitats, encara que el valor de la prima sigui més elevat, a la llarga et serà el més rendible.

En segon lloc, informa’t sobre qui seran els professionals que t’atenguin en cas de necessitat, però també dels centres de salut associats, que seran als que tindràs d’acudir. El d’urgència ha d’estar situat relativament a prop de l’habitatge de la persona beneficiària, perquè el trajecte sigui el més curt possible si calgués acudir. Valora també l’assistència a domicili.

El tercer punt a valorar és el període de manca que s’estableix en el contracte. Encara que no s’hi amagui una mala intenció, potser tinguis al cap ampliar la família o accedir a determinats especialistes en un termini pròxim i el temps d’espera requerit sigui massa llarg.

A MGC Mútua treballem diàriament per a oferir als nostres mutualistes les millors pòlisses d’assegurança mèdica. És per això que les nostres assegurances compten amb un ampli quadre mèdic, amb més de 40.000 especialistes repartits per tota Espanya i amb una cobertura àmplia. Si vols saber més sobre les nostres pòlisses, només has de posar-te en contacte amb nosaltres i un equip de professionals t’atendrà de forma totalment personalitzada i sense cap mena de compromís.