Actualitat Mútua, Sector assegurances

Per què cal contractar una assegurança d’accidents?

accidente familia

L’assegurança d’accidents et permet de rebre una indemnització econòmica que pot ajudar-te a tu i els teus a cobrir les necessitats que sorgeixen en cas de mort o invalidesa a causa d’un accident. Quins beneficis t’ofereix una assegurança d’accidents?

Malgrat que l’autoprotecció personal i familiar és de vital importància, la nostra seguretat no depèn únicament de nosaltres mateixos i mai no estem exempts de l’eventualitat de patir un accident. Ens pot passar en qualsevol moment, tant en l’àmbit laboral com en el domèstic: de camí o al lloc de treball, passejant pel carrer, circulant amb bici, pujant o baixant escales, cuinant, al bany … i les conseqüències poden resultar de més o menys gravetat i afectar la nostra economia i la de tota la família. És per això que t’explicarem tot sobre què és i quins són els beneficis de contractar una assegurança d’accidents.

Què és una assegurança d’accidents?

Al no ser una assegurança tan freqüent, és normal que tinguis dubtes sobre què és l’assegurança d’accidents i quines situacions cobreix. L’assegurança d’accidents garanteix una indemnització econòmica en cas de lesions, mort o invalidesa permanent absoluta a causa d’un accident, així com la cobertura econòmica d’altres problemes que poden derivar-se d’aquestes eventualitats, com ara despeses mèdiques i materials.

Perquè la companyia asseguradora faci efectiva la indemnització, l’accident ha d’esdevenir-se, segons la Llei del Contracte de l’Assegurança, per una causa violenta, sobtada, externa i aliena a la intenció de l’assegurat. Generalment, els danys causats per un accident de circulació solen estar exclosos de l’assegurança, llevat que la pòlissa inclogui aquest supòsit.

Quins tipus d’assegurança d’accident existeixen?

Els tipus d’assegurança d’accident varien d’una companyia a una altra, ja que cadascuna estableix les seves pròpies cobertures o la finalitat per a la qual es destina el capital acumulat. No obstant això, la cobertura principal és la que s’empra per a indemnitzar a les persones beneficiàries quan es produeix la defunció de la persona titular. A més d’aquesta, poden existir unes altres, que són les que conformen els diferents tipus d’assegurança d’accident d’una companyia asseguradora.

Cobertura d’assegurança per accidents de circulació

Els accidents de circulació s’inclouen en aquesta mena d’assegurances quan ocasionen la mort de la persona titular de la pòlissa. En cas contrari, quedarien inclosos en la pròpia assegurança del cotxe, tret que s’hagi acordat el contrari amb les asseguradores i les seves cobertures.

Quan es produeix la mort en aquesta mena d’accidents, s’ofereix un capital addicional al general que ja estigui assegurat al 100%.

Invalidesa absoluta

Quan un sinistre ocasiona una invalidesa absoluta i total, si es té aquesta cobertura addicional contractada, la companyia asseguradora cobrirà el 100% del capital que s’hagi assegurat. A més, podrà cobrir totes les conseqüències econòmiques que es derivin d’aquell i les despeses sanitàries. S’inclouen aquí lesions com la ceguesa, la paràlisi o l’alienació mental, entre altres.

Invalidesa permanent parcial

En aquests supòsits, la cobertura de l’assegurança oferirà una compensació pel minvament físic que es produeixi amb caràcter permanent. Els casos més habituals són la pèrdua d’algun membre o la mobilitat en aquests. Per tant, serà únicament un percentatge del total del capital garantit.

Incapacitat temporal

Les assegurances per incapacitat temporal ofereixen el pagament d’una quantitat diària durant el període de temps que duri la baixa o la incapacitació per a treballar. Cada asseguradora estableix el temps màxim, que sol ser d’un any, però podent ampliar-se segons les condicions de la pòlissa.

Altres tipus d’assegurança d’accidents que poden afegir-se són les cobertures d’assistència en viatges, la defensa jurídica, les assegurances per sexe, per a família, per a diagnòstic de càncer o els específics per a professionals.

Quins avantatges ofereix una assegurança d’accidents?

Cobertures total davant d’accidents

Un dels principals avantatges de les assegurances d’accidents és que ens ofereix una cobertura de 24 hores durant els 365 dies de l’any i en qualsevol part del món.

accidente calle

Comptar amb la cobertura d’una assegurança d’accidents ens ofereix la tranquil·litat de gaudir d’una protecció econòmica que ens ajudi, a nosaltres i la nostra família, a fer front a les necessitats i a les despeses que poden sorgir en cas de patir un accident. Per a molts treballadors, com ara els autònoms,estar lesionat o hospitalitzat i no poder exercir l’activitat laboral comporta una privació o una disminució d’ingressos que els pot causar greus problemes financers.

Protecció económica davant d’accidents

Un altre dels beneficis de les assegurances d’accidents és que també garanteix la protecció econòmica de l’assegurat i dels seus beneficiaris en cas de mort o d’invalidesa permanent i absoluta. D’aquesta manera, la família no es veurà tan afectada per la pèrdua d’ingressos.

L’assegurat pot optar entre cobrir qualsevol tipus d’accident o bé limitar la cobertura a un risc concret, com ara un accident esdevingut durant l’activitat professional.

accidente hogar

A-V Accidents, l’assegurança de la Mútua General de Catalunya per a sentir-se cobert en cas d’accident

L’assegurança A-V Accidents de la Mútua General de Catalunya garanteix una indemnització econòmica en cas de mort o de lesions causades per un accident.

A-V Accidents ofereix:

  • El capital assegurat en cas de defunció.
  • De manera complementària i opcional, es pot assegurar:
    • Un capital addicional en cas de mort com a conseqüència d’accident de circulació.
    • Un capital en cas d’invalidesa permanent absoluta.
    • Un percentatge del capital garantit per invalidesa permanent i absoluta en cas d’invalidesa permanent parcial.

Sol·licita’n més informació enviant el formulari o trucant al telèfon 93 414 36 00.