Sector assegurances

Per què cal contractar una assegurança d’accidents?

accidente familia

L’assegurança d’accidents et permet de rebre una indemnització econòmica que pot ajudar-te a tu i els teus a cobrir les necessitats que sorgeixen en cas de mort o invalidesa a causa d’un accident. Quins avantatges t’ofereix?

Malgrat que l’autoprotecció personal i familiar és de vital importància, la nostra seguretat no depèn únicament de nosaltres mateixos i mai no estem exempts de l’eventualitat de patir un accident. Ens pot passar en qualsevol moment, tant en l’àmbit laboral com en el domèstic: de camí o al lloc de treball, passejant pel carrer, circulant amb bici, pujant o baixant escales, cuinant, al bany … i les conseqüències poden resultar de més o menys gravetat i afectar la nostra economia i la de tota la família.

Què és una assegurança d’accidents?

L’assegurança d’accidents garanteix una indemnització econòmica en cas de lesions, mort o invalidesa permanent absoluta a causa d’un accident, així com la cobertura econòmica d’altres problemes que poden derivar-se d’aquestes eventualitats, com ara despeses mèdiques i materials.

Perquè la companyia asseguradora faci efectiva la indemnització, l’accident ha d’esdevenir-se, segons la Llei del Contracte de l’Assegurança, per una causa violenta, sobtada, externa i aliena a la intenció de l’assegurat. Generalment, els danys causats per un accident de circulació solen estar exclosos de l’assegurança, llevat que la pòlissa inclogui aquest supòsit.

Quins avantatges ofereix una assegurança d’accidents?

L’assegurança d’accidents ens ofereix una cobertura de 24 hores durant els 365 dies de l’any i en qualsevol lloc del món.

accidente calle

Comptar amb la cobertura d’una assegurança d’accidents ens ofereix la tranquil·litat de gaudir d’una protecció econòmica que ens ajudi, a nosaltres i la nostra família, a fer front a les necessitats i a les despeses que poden sorgir en cas de patir un accident. Per a molts treballadors, com ara els autònoms,estar lesionat o hospitalitzat i no poder exercir l’activitat laboral comporta una privació o una disminució d’ingressos que els pot causar greus problemes financers.

L’assegurança d’accidents també garanteix la protecció econòmica de l’assegurat i dels seus beneficiaris en cas de mort o d’invalidesa permanent i absoluta. D’aquesta manera, la família no es veurà tan afectada per la pèrdua d’ingressos.

L’assegurat pot optar entre cobrir qualsevol tipus d’accident o bé limitar la cobertura a un risc concret, com ara un accident esdevingut durant l’activitat professional.

accidente hogar

A-V Accidents, l’assegurança de la Mútua General de Catalunya per a sentir-se cobert en cas d’accident

L’assegurança A-V Accidents de la Mútua General de Catalunya garanteix una indemnització econòmica en cas de mort o de lesions causades per un accident.

A-V Accidents ofereix:

  • El capital assegurat en cas de defunció.
  • De manera complementària i opcional, es pot assegurar:
    • Un capital addicional en cas de mort com a conseqüència d’accident de circulació.
    • Un capital en cas d’invalidesa permanent absoluta.
    • Un percentatge del capital garantit per invalidesa permanent i absoluta en cas d’invalidesa permanent parcial.

Sol·licita’n més informació enviant el formulari o trucant al telèfon 93 414 36 00.