Assistència jurídica

El mutualista pot demanar una orientació de caràcter legal del nostre departament jurídic en casos de mort o invalidesa, com ara la presentació de reclamacions a la Seguretat Social, la sol·licitud de pensions, el reconeixement administratiu d’invalideses, les reclamacions a tercers per danys corporals i, en general, la realització de tràmits relacionats amb la defunció de familiars.

Si el plantejament de la qüestió demana un tractament més exhaustiu (requereix el tràmit d’un procediment judicial o administratiu), la Mútua facilitarà el contacte de despatxos professionals externs, d’acreditada experiència i contrastada professionalitat, que ofereixen condicions especials als nostres mutualistes.

El Departament d’Assessoria Jurídica efectuarà un seguiment permanent dels expedients tramitats i vetllarà per la seva correcta evolució. Per a totes les qüestions relacionades amb aquest servei, truca al telèfon 93 414 36 00.