Atenció al mutualista

Consultes i tràmits

La Mútua posa a disposició dels mutualistes diferents canals per a realitzar les diferents consultes i tràmits relacionats amb els serveis que els hi ofereix:

  • A Internet podrà consultar el quadre facultatiu, accedir a àmplia informació sobre les seves cobertures i realitzar diverses gestions i tràmits a l’Oficina Virtual.
  • Telefònicament, trucant al 93 414 36 00 (o al 619 818 555 si es tracta d’una urgència), li oferirem la informació que necessiti i li indicarem els canals i procediments adients per a qualsevol gestió.
  • Personalment, a qualsevol de les nostres oficines..

Suggeriments i reclamacions

Mitjançant el Servei d’Atenció al Mutualista, la Mútua també habilita un canal efectiu i àgil per tal que els mutualistes i determinades persones puguin presentar queixes, reclamacions o suggeriments relacionats amb les assegurances subscrites amb la Mútua. Si el Servei d’Atenció al Mutualista desestima la queixa del reclamant, o aquest no queda conforme, amb la resolució, pot recórrer al Comissionat per a la Defensa del Client de Serveis Financers (Dirección General de Seguros y Fondos de Inversión).