Salut i medicina

Trastorns respiratoris obstructius en el son de l’infant

El Dr. Ivan Domènech Juan, especialista en otorrinolaringologia, és responsable de la Unitat de Cap i Coll AMiQ-IMO, Otorrinolaringologia i Al·lergologia d’AMiQ-Dexeus, i director de BISC Head & Neck Clinic Barcelona. En aquest article ens explica com afecta els nens l’apnea respiratòria i quin és el tractament més efectiu.

Un 10 % dels nens solen roncar a la nit i un 3 % pateixen apnea respiratòria, una patologia amb una solució quirúrgica eficaç. Cada vegada és més freqüent que vinguin pares a la consulta de pediatria i otorrinolaringologia, perquè els seus fills ronquen o respiren malament durant la nit (fins i tot sembla que s’ofeguin).

El procés del son és de vital importància per a un bon desenvolupament dels nostres fills, i quan s’altera, té una sèrie de conseqüències que poden arribar a ser molt perjudicials per als nens. El trastorn respiratori del son comprèn de la roncopatia infantil fins a la síndrome de l’apnea-hipopnea del son (SAHS).

Segons els últims estudis, el percentatge de nens que ronquen a la nit és d’un 10 %; són infants que, sense fer apnees, tenen un son inconstant, sorollós i poc reparador. Fins a un 3 % de la població pediàtrica, que no és pas un percentatge insignificant, desenvolupa apnees nocturnes (parades respiratòries), dins del que s’anomena SAHS infantil, una patologia més freqüent entre els 2 i 8 anys, amb un pic d’incidència màxima entre els 2-4 anys.

Trastorns causats pel SAHS infantil

Els símptomes que caracteritzen la SAHS són la dificultat respiratòria, els roncs i els episodis obstructius de flux respiratori. Aquest trastorn del son pot causar alteracions mèdiques importants que poden afectar el creixement i, fins i tot, degenerar en patologies cardiovasculars.

D’una banda, pot influir en la conducta, amb manca d’atenció i de concentració, com a conseqüència d’un son no reparador (amb terrors nocturns, microdespertars intermitents, cansament i somnolència diürna). De l’altra, els infants amb SAHS poden patir alteracions del caràcter, i manifestar agressivitat o irritabilitat, disfuncions del llenguatge i de la memòria i, en general, un deteriorament de la capacitat intel·lectual que pot comportar, en la majoria de casos, un retard escolar.

Així doncs, si no es dona solució en aquesta obstrucció a temps, els infants a la llarga poden tenir problemes dentals i bucals que demanaran tractaments complementaris en odontopediatria.

Diagnosticar a temps

El Servei d’Otorrinolaringologia Infantil AMiQ treballa, en col·laboració amb un gran nombre de pediatres, per diagnosticar i tractar aquests infants. La finalitat d’aquesta coordinació és proporcionar al pacient i als seus familiars una valoració multidisciplinària, integral i global.

La causa més freqüent de l’obstrucció de la via aèria és la hipertròfia amigdalar (presència d’amígdales i vegetacions de mida grossa). Per aquesta raó és tan important que l’especialista en otorrinolaringologia en faci el diagnòstic, prescrigui el tractament i faci el seguiment d’aquests infants. El diagnòstic de la hipertrofia amigdalar és senzill i indolor; es limita, simplement, a una exploració visual.

En alguns casos el trastorn respiratori nocturn infantil pot fer necessària una poligrafia respiratòria nocturna, la qual es pot practicar còmodament a casa, o bé una polisomnografia nocturna amb hospitalització.

El tractament de la patologia obstructiva és la cirurgia.

Es tracta d’una intervenció senzilla i segura, d’aproximadament mitja hora de durada, que requereix anestèsia general i un ingrés hospitalari en règim de CMA de poques hores, sense que , en la gran majoria de casos, calgui pernoctar a l’hospital.

La intervenció quirúrgica té com a objectiu solucionar la grandària de les amígdales i les vegetacions del pacient. Si bé encara n’hi ha que són partidaris d’eliminar les amígdales, cada vegada són més els cirurgians que es decanten per tècniques parcials que permeten de deixar una part de l’amígdala, remodelant-la i disminuint-ne la mida, amb la finalitat de preservar-ne la funcionalitat.

El perfeccionament de les tècniques quirúrgiques i l’avenç de les noves tecnologies, com ara el làser, han permès de donar una solució eficient en aquesta patologia, fins a suprimir gairebé del tot el risc d’hemorràgia i reduir força el dolor postquirúrgic, sense que calgui fer estada nocturna a l’hospital.

Les tècniques làser que es fan servir en cirurgia han fet millorar molt la qualitat de vida d’aquests infants, perquè són fàcils d’aplicar i segures. Gràcies al conveni de col·laboració entre la Mútua i AMIQ, et pots assessorar i aclarir qualsevol dubte sobre aquesta patologia o d’altres a les consultes AMIQ-IMO de Barcelona.