Sector assegurances

¿Què és la prima d’una assegurança de salut?

El món de les assegurances de salut  està ple de termes que potser no aconsegueixes comprendre. Per a evitar-ho, avui t’expliquem què és la prima d’una assegurança de salut, de què depèn el seu import i quan s’ha de pagar.

primas seguros de salud

Què és exactament la prima de salut?      

Com que es tracta d’un concepte bàsic a l’hora de contractar una pòlissa, és convenient tenir ben clar què és la prima d’una assegurança de salut. Ve a ser la quantitat de diners que s’abona de manera periòdica a la companyia asseguradora per a poder obtenir a canvi la cobertura del risc que s’ha signat en el contracte.

Aquesta quantitat ha de ser abonada per la persona prenedora de l’assegurança, que és la que figura en la pòlissa com a responsable dels pagaments i de les comunicacions relatives als canvis que puguin afectar el risc. Des del moment en què es cobra, l’asseguradora està obligada a complir amb el que s’estableix a la pòlissa.

En el cas d’una assegurança mèdica de salut, amb la prima s’inclouen diferents serveis i prestacions, que seran variables en funció de les cobertures que s’hagin contractat. D’aquesta manera, són els mateixos que pots trobar a la sanitat pública, però amb la diferència que s’eviten les llistes d’espera i es té l’opció de triar al centre i al professional.

En funció d’aquestes cobertures determinades que tria la persona prenedora, l’import de la prima, o cosa equivalent, el preu de la pòlissa serà més baix o més elevat. Dit d’altra manera, l’import o prima que es paga el que fa és comprar l’accés a aquests serveis.

Cada quant pot augmentar la prima d’una assegurança de salut

Ara que ja coneixes què és la prima d’una assegurança de salut, has de saber també que aquesta no roman constant cada any, sinó que amb cada renovació té lloc un petit increment respecte a l’anterior.

I per què es produeix aquest increment? En primer lloc, per la pujada de l’índex de preus al consum o IPC. Però, a més, per altres motius que revaloren la prima, com és el cas de l’edat. Com més grans siguem, major serà també l’import, atès que es considera que el risc relatiu a la salut augmenta.         

Però aquest augment no es calcula a l’atzar, sinó que es tenen en compte les estadístiques relatives a la mortalitat al país, en les quals figuren l’edat o la causa de la defunció. D’aquí ve que contractar una assegurança de salut durant la joventut permeti obtenir notables avantatges a llarg termini, en partir d’una quantitat molt reduïda que anirà augmentant progressivament.

Hi ha un tercer motiu responsable que la prima de salut augmenti cada any i és la professió que s’exerceix. Encara que és molt probable que mai hi hagis pensat, hi ha treballs que impliquen un risc més alt que d’altres, com és el cas de la mineria, els cossos de seguretat com la policia, els pilots d’avions o l’exèrcit.

En qualsevol d’aquestes professions, l’import serà superior que en les altres. Si s’exerceix un d’aquests treballs, caldrà tenir en compte quant pot augmentar la prima d’una assegurança de salut per a ells. Tanmateix, se sol recomanar comptar amb proteccions específiques que tinguin en compte possibles eventualitats i riscos en aquests sectors.

primas seguros de salud

Quan s’ha de pagar la prima de salut i què passa si no la pago

Per a saber quan s’ha de pagar la prima de salut, cal consultar la pòlissa, ja que la periodicitat s’estableix en el moment de signar el contracte. Podem distingir entre diferents tipus:

  • Única. Aquesta prima és molt poc habitual, car consisteix en un sol pagament i l’habitual és que siguin periòdics.
  • Periòdica. A diferència de l’anterior, els pagaments són repetitius durant un període de temps.
  • Anual. La cobertura es paga una sola vegada a l’any i cobreix els dotze mesos.
  • Fraccionada. La cobertura es cobreix en diversos pagaments, amb un import total més reduït que quan es paga d’un sol cop. Si es produís un sinistre, la companyia pot reclamar la resta de pagaments pendents.
  • Fraccionària. El càlcul de la prima abasta un període que no arriba a l’any. Com en el tipus anterior, es poden reclamar la resta de pagaments per completar l’any si hi ha un sinistre.

El moment del primer pagament de la prima serà quan es formalitzi el contracte i se signi. Una vegada fet aquell, la cobertura serà efectiva en les següents 24 hores. Quan arribi el venciment, segons la mena de freqüència, es produirà el següent pagament. Per això, se solen domiciliar els pagaments, perquè es facin automàticament.

Quan no s’efectuï el pagament el dia que correspon, es concedeix un mes de gràcia. És a dir, que durant trenta dies es manté la cobertura en espera que es faci l’ingrés. Finalitzat aquest termini, se suspèn la cobertura i sol comunicar-se mitjançant un avís. Per a evitar la suspensió s’ha de negociar amb la companyia, però si la situació continua, es rescindeix el contracte i la companyia deixa de fer-se’n càrrec si es produeix un sinistre.

A MGC Mútua comptem amb les millors cobertures d’assegurances de salut del mercat. Ens esforcem diàriament perquè els nostres mutualistes tinguin tot el que necessitin i puguin triar entre un ampli quadre mèdic amb els millors hospitals i professionals del sector. Vols saber-ne més? Doncs posa’t en contacte amb nosaltres i t’informarem sobre qualsevol aspecte que pugui generar-te dubtes. Pagaments, cobertures, quadre mèdic… I molt més!