Sector assegurances

8 problemes de salut que no cobreix una assegurança de salut

Cada companyia asseguradora té les seves pròpies condicions respecte a les pòlisses que s’ofereixen, i que sempre és convenient llegir amb cura per a evitar malentesos. Tanmateix, hi ha una sèrie de situacions i patologies que, per norma general, solen quedar fora de la cobertura. Si tens dubtes sobre aquest tema, segueix llegint perquè, des de MGC Mútua, experts en assegurances de salut, , experts en asssegurances de salut, t’expliquem què no cobreix una assegurança de salut.

problemas-de-salud-que-no-cubre-un-seguro

Les 8 situacions que no cobreix una assegurança de salut

Patologies diagnosticades

Les pòlisses d’assegurances es contracten amb la idea de protegir tant la nostra salut com el cost que això suposa per a la nostra butxaca. Tanmateix, cal tenir en compte que les asseguradores no fan front a totes les despeses il·limitadament.

Quan se signa un contracte, s’ha d’emplenar un qüestionari previ relatiu a les condicions de salut en les quals es troba la persona beneficiària. Si ja hi ha malalties preexistents, és a dir, que s’han diagnosticat prèviament, es pateixen seqüeles d’algun accident o es té una lesió del tipus que sigui, la companyia deixarà aquestes circumstàncies fora de la cobertura.

Per tant, les despeses associades a qualsevol d’elles no seran cobertes per l’asseguradora. A més, pot donar-se el cas, fins i tot, que es negui una cobertura quan el risc és molt elevat, ja que, al capdavall, no seria rendible per a aquella. En algunes ocasions, pot permetre’s la cobertura si s’accepta un càrrec elevat per a la prima.

Tractaments per a la immunoteràpia

En la nostra societat, a causa de la contaminació i de la nostra forma de vida, les al·lèrgies es troben a l’alça. Per a pal·liar-les, existeixen vacunes que introdueixen en l’organisme petits extractes de manera gradual. En produir una reacció controlada, es va desenvolupant la tolerància a l’al·lergogen.

Aquesta és una altra de les circumstàncies que no cobreix una assegurança de salut. Si bé es pot visitar a l’al·lergòleg per a rebre el tractament necessari, el cost d’aquestes vacunes és a càrrec del client i no de la companyia.

Tractaments per a afeccions renals cròniques

Dins dels apartats que no cobreix una assegurança de salut es troba el dels tractaments especials. Aquí s’inclouen la diàlisi i l’hemodiàlisi, destinats a tractar patologies renals. Quan aquestes són cròniques, tal com ja indiquem, el que és habitual és que quedin excloses, per existir prèviament a la contractació de la pòlissa.

De no ser cròniques, en la majoria de les pòlisses s’inclou l’accés a aquests tractaments, encara que pot donar-se el cas que les sessions tinguin limitacions. Si es pateix aquesta condició, el recomanable és consultar-ho amb les companyies per a conèixer la cobertura que ofereixen.

Teràpia psicològica i hospitalitzacions psiquiàtriques

Per sort, cada vegada se li para més atenció a cura de la salut mental i no sols a la física. Nombroses companyies inclouen la psicologia entre les especialitats que queden cobertes; a vegades fins i tot a l’accés a la teràpia i no només a les consultes.

Dins de la teràpia psicològica hi ha matisos; només s’inclou la cognitiva-conductual, que és l’única que té suport científic. La psicoanàlisi, la teràpia de grup o la hipnosi serien les que no cobreix una assegurança de salut. En qualsevol cas, sol haver-hi limitacions en el nombre de sessions i pot donar-se el copagament.

Pel que fa a la psiquiatria, les hospitalitzacions d’aquest tipus solen tenir un límit màxim de 45 o 60 dies a l’any i ha de produir-se per l’agudització d’una patologia crònica ja existent i que ha d’haver estat diagnosticada per l’asseguradora. Serien, per exemple, els brots psicòtics.

Complicacions en la cirurgia estètica

La finalitat d’una assegurança de salut és cobrir les necessitats mèdiques que es tinguin. Per aquest motiu, la cirurgia estètica no es contempla com a tal, ni tampoc les complicacions que puguin derivar-se’n. Perquè quedin incloses, caldria optar per una cobertura que inclogui la cirurgia plàstica i estètica. La quota serà més elevada, però estalviaràs una quantitat important de diners.

Pròtesis externes

Les pròtesis internes, com els marcapassos, les reconstruccions mamàries després d’una mastectomia, els by-pass, etc., sí que formen part de les cobertures. Per contra, les externes són aquelles que no cobreix l’assegurança de salut. Aquí s’engloben les que reemplacen a un membre, les ortopròtesis i les ortesis.

Intoxicacions

Dins de les intoxicacions cal distingir també entre les accidentals i les que són responsabilitat de la persona. Quan es tracta d’una intoxicació derivada del consum d’alcohol o de drogues, hi ha una negligència i, per tant, l’asseguradora pot denegar la cobertura per l’assistència sanitària que pugui requerir-se.

Àrea genètica

Els estudis genètics permeten realitzar una predicció de patologies que puguin patir-se en el futur, però no solen incloure’s en les cobertures perquè tampoc són una necessitat mèdica. Algunes companyies els ofereixen amb preus franquiciats. Així que si tens interès en aquests serveis, assegura’t de preguntar a cada asseguradora sobre la seva cobertura.

A MGC Mútua comptem amb les millors assegurances de salut que pots trobar avui dia. Oferim als nostres mutualistes un ampli quadre mèdic perquè puguin triar entre diversos hospitals i equips mèdics. Tot amb la finalitat de garantir la seguretat i el benestar dels nostres mutualistes. Vols saber-ne més? Perquè només has de posar-te en contacte amb nosaltres i un equip t’atendrà de forma personalitzada i t’aconsellarà en funció de les teves necessitats.