Actualitat Mútua, Sector assegurances

Nou web de la Mútua

web

La nostra presència a la xarxa més important és el portal de la Mútua, www.mgc.es, que ara hem redissenyat i en el que donem informació sobre nosaltres i els nostres productes, així com serveis als mutualistes i col·laboradors, mitjançant l’oficina virtual.

A més, des de fa tres anys, i dins la estratègia de màrqueting online, hem anat ampliant la nostra presència amb l’Interès Mutu virtual (www.interesmutu.com), el web de la campanya “1 origami 1 euro” (www.1origami1euro.org) i microsites (webs petites que pengen del domini principal però funcionen de manera autònoma) per a la campanya de reforç de cobertures (www.mgc.es/ca/mescobertures), MGC Corredoria d’Assegurances i l’Espai Mútua (www.mgc.es/ca/espaimutua).

També hem potenciat les nostres comunicacions amb una nova plataforma d’emailing que ens ha permès millorar els nostres missatges (nou butlletí “Píndola de Salut”, felicitació virtual, campanyes, etc.), automatitzar moltes tasques i tenir totes les dades per analitzar l’eficàcia. Per últim, hem finalitzat el nou web per al Centre Mèdic (centremedic.mgc.es) i hem creat els perfils de Mútua General de Catalunya a Facebook, Twitter i Google+.

Necessitat d’un nou disseny

El web de la Mútua General de Catalunya es va llançar l’any 2003. Després d’11 anys és clara la necessitat d’un redisseny que ens permeti créixer a la xarxa i aprofitar totes les oportunitats de negoci que s’estan generant al voltant dels nous mitjans (consolidació i promoció de marca, publicitat i venda de productes, comunicació entre l’empresa i els clients i noves oportunitats comercials).

En el moment actual ja parlem del web 3.0 o web social, on la integració amb les xarxes socials planteja noves regles de joc (de relació amb el usuaris), nous reptes però també noves oportunitats.

Tenim tres objectius principals: Promocionar els nostres productes, oferir servei als nostres clients i millorar la percepció de la nostra marca.

  • El primer objectiu s’aconsegueix facilitant la navegació i l’accés a la informació de les assegurances i campanyes, oferint una informació clara i transparent que ens permeti convèncer els nostres visitants que oferim el millor producte del mercat; respecte al web actual s’ha simplificat moltíssim l’estructura actual i la presentació és molt més clara i atractiva.
  • El segon objectiu s’aconsegueix amb una oficina virtual que permeti realitzar els tràmits i consultes als nostres mutualistes amb total comoditat i amb els avantatges d’Internet (immediatesa, flexibilitat, etc.).
  • El tercer objectiu s’aconsegueix presentant una imatge adequada de la Mútua i lligada als valors que formen part de la nostra naturalesa, així com potenciant la nostra presència als resultats de cerca i xarxes socials.

El web és una eina viva que contínuament s’ha d’adaptar a les tendències i interessos dels mutualistes. La nova plataforma ens ha de permetre adaptar-nos als canvis amb més rapidesa i flexibilitat, i oferir les solucions més adients en tot moment.