Actualitat Mútua

La Mútua estrena nou web

Dins el marc de la Convenció Anual del Departament Comercial d’MGC Mútua, el passat 17 de gener vam tenir l’ocasió de presentar el nou web de l’entitat. El món online és sempre canviant, perquè, degut a la seva naturalesa digital, analitza contínuament els hàbits dels usuaris i s’adapta a les tendències que detecta a la nostra societat. El repte dels professionals que treballem en aquest món és que la estratègia que desenvolupem a les empreses segueixi aquest ritme i s’adapti al model de negoci per treure el màxim benefici d’aquest entorn.

La pàgina web de la Mútua representa la part més visible de la nostra marca. Coincidint amb el canvi de marca, es va decidir crear un nou web que, més enllà dels aspectes purament estètics, donés una resposta tècnica a aquesta flexibilitat necessària per adaptar-la als requeriments actuals i futurs. El nostre objectiu principal era aconseguir que el web fos més protagonista de les accions de màrqueting per multiplicar la generació d’oportunitats comercials i millorar la satisfacció dels usuaris.

Per a portar a terme aquest projecte hem comptat amb la col·laboració de Multiplica, que són consultors digitals amb una gran experiència dintre del nostre sector.

Multiplica va fer una feina d’investigació en profunditat amb clients i no clients de la Mútua per entendre’n les necessitats reals, motivacions i dubtes quan estan en el procés de comparar i escollir una assegurança de salut. També va entrevistar persones de diferents departaments (ATM, Comercial, Controller, entre d’altres) per entendre el nostre funcionament i el que ens diferencia de la competència.

Fruit d’aquesta anàlisi, es va dissenyar una estratègia que donava un altre servei als targets habituals i nous d’MGC Mútua i, alhora, orientava el web d’una manera directa al contacte i la segmentació, per convertir el canal digital en una nova i potent eina de captació i de relació amb els usuaris interessats en la companyia o en procés de comparar i decidir-se per una assegurança mèdica.

Un cop establerta l’estratègia de producte digital, es va continuar avançant passant per les diferents etapes: creació de prototip, disseny i desenvolupament, treballant sempre amb els diferents equips implicats (Disseny, Comunicació, TI) per aconseguir una web centrada totalment en l’experiència dels usuaris, i amb una nova imatge més propera al públic general, tant als nadius digitals com als usuaris més tradicionals.

Et convidem a visitar el nou web a https://www.mgc.es, i a compartir amb nosaltres les teves  impressions, ja que, com he comentat, d’ara endavant les actualitzacions i millores seran constants.