Benestar, Salut Mental

Els beneficis de l’aprenentatge musical

Aprendizaje musical partitura

Estudiar música, cant, composició i/o aprendre a tocar un instrument és un procés d’aprenentatge, pràctica i perfeccionament que té multitud de beneficis en el desenvolupament motriu, intel·lectual i emocional: afavoreix la memòria i la creativitat, incrementa la coordinació i ajuda a desenvolupar habilitats socials des d’edats molt primerenques.

En una interpretació musical es duen a terme una gran quantitat d’accions: lectura de la partitura, traducció i interpretació del codi musical, translació a moviments motors, planificació de l’execució futura, etc., a més de requerir grans dosis de concentració, atenció i emoció. Tot això ens mostra que l’aprenentatge musical és un potent entrenament que requereix multitud de recursos cognitius, de manera que el cervell dels músics és un gran exemple de plasticitat.

Estudiar música és un plaer. A més, la música ens influeix en l’aspecte físic (pols, respiració), emocional, cognitiu, i en altres aspectes essencials per a l’ésser humà, com el social. Tot i que els seus beneficis són visibles a qualsevol edat, són especialment rellevants quan el contacte amb la música s’inicia a edats primerenques.

Aprendizaje musical guitarra

Millora les capacitats cognitives i motores

La pràctica musical habitual estimula el cervell i fa que es creïn noves connexions neuronals entre els dos hemisferis cerebrals, de manera que es milloren les habilitats lingüístiques, la memòria, la conducta o la intel·ligència espacial (la capacitat per percebre el món de manera detallada i formar imatges mentals dels objectes), que és fonamental en la vida quotidiana, ja sigui per solucionar problemes matemàtics complexos o fins i tot per embolicar un regal. I les característiques de l’estudi d’un instrument, en què es posen en pràctica rutines i exercicis, ajuden a interioritzar i desenvolupar una capacitat de coordinació que és difícil d’aconseguir amb un altre tipus d’activitat.

Incrementa la memòria

L’estudi de la música i/o d’un instrument musical requereix adquirir una sèrie de coneixements sobre l’instrument, les peces que s’interpreten i altres aspectes més teòrics. Es treballen fonamentalment tres aspectes: la memòria visual, la memòria muscular o gestual i la memòria auditiva, que interactuen en un complex procés intel·lectual. Aquest tipus d’entrenament afavoreix la memòria, tant en l’estudi musical com en qualsevol altra àrea de la vida.

Aprendizaje musical piano

Estimula la creativitat i la imaginació

Desenvolupar una disciplina artística com la música potencia la creativitat i l’agilitat mental. El reconeixement de patrons rítmics en una melodia actua sobre la regió creativa i la motivadora del cervell, cosa que fa que desenvolupem el nostre món interior, estimula la nostra imaginació i facilita la solució de problemes de manera creativa.

Reforça l’atenció i la concentració i afavoreix la disciplina

Estudiar música i/o tocar un instrument requereix ser capaç de llegir una partitura i estar atent a la pròpia interpretació i a la dels altres. Això fa que les persones amb formació musical desenvolupin una capacitat superior de concentració i atenció als detalls, coneguin el valor de la paciència i tinguin més voluntat per seguir disciplines i ser constants en el dia a dia.

Aprendizaje musical batería

Millora les habilitats socials i l’autoestima

Interpretar una peça musical en grup ensenya a apreciar la importància de la coordinació i el treball en equip a l’hora d’aconseguir un objectiu comú, cosa que millora notablement les habilitats socials. D’altra banda, la nostra capacitat constant d’aprenentatge, el fet de ser conscients dels nostres progressos i aconseguir l’atenció i el gaudi dels altres a través de les nostres execucions musicals augmenta la confiança en nosaltres mateixos i contribueix a augmentar la nostra autoestima.

Afavoreix el desenvolupament emocional

Estudiar i interpretar música requereix que connectem amb les nostres emocions, indaguem en el nostre interior tot el que ens fa sentir i siguem capaços de projectar-ho a l’exterior. Així, les persones que estudien, componen i interpreten música tenen més desenvolupat el sentit estètic i compten amb una intel·ligència emocional superior.

Cantando

Protegeix contra les malalties neurodegeneratives

Algunes publicacions dels darrers anys han relacionat l’aprenentatge i la pràctica musical professional (amb un mínim de 10 anys) amb una protecció davant les malalties neurodegeneratives en edats avançades. És a dir, estudiar música augmenta el volum o gruix de la matèria cerebral blanca i grisa, cosa que pot ajudar a prevenir aquestes malalties.

A més de l’estudi musical, escoltar música té també molts beneficis saludables: genera endorfines que milloren el nostre estat d’ànim; redueix l’estrès i l’ansietat, cosa que enforteix el sistema immunològic; és beneficiós per al cor; millora la qualitat del son; ajuda a reduir el dolor; ens motiva a la realització d’altres activitats, com la feina o l’esport, i, en general, millora la nostra qualitat de vida. Tot són avantatges, així que… que comenci la música!