Sector assegurances

Com fer i calcular una assegurança per a autònoms?

Si comences el teu trajecte treballant per compte propi, has de saber que necessitaràs protecció per a exercir la teva activitat. Però atès que les cobertures varien segons les teves circumstàncies personals com a persona emprenedora, avui t’expliquem com fer una assegurança per a autònoms.

como hacer calcular seguro para autonomos

Com fer una assegurança per a autònoms? 

Si et preguntes com fer una assegurança per a autònoms, has de tenir en compte que cada col·lectiu té uns riscos inherents a la seva professió. Per tant, en funció de l’activitat específica que es realitzi, de la teva situació particular i dels riscos associats al treball, el càlcul i l’import final variarà.

D’altra banda, hi ha assegurances que sí que són obligatòries, mentre que unes altres no ho són. Tal com diu un principi del Dret, el desconeixement de la llei no eximeix del seu compliment, cosa que significa que és la teva responsabilitat conèixer quines assegurances has d’abonar més enllà de les que van amb la quota mensual d’autònoms. Per a identificar-les has de fer-te tres preguntes:

Tens empleats?

Si ets una persona autònoma o una pime amb personal contractat, necessites l’assegurança que indiqui el teu conveni col·lectiu. Aquesta pòlissa ofereix protecció en cas que es produeixi un accident, la incapacitat permanent i la mort del treballador/a.

Utilitzes un local comercial?

Si la teva activitat requereix un local comercial, necessites contractar l’assegurança de responsabilitat civil obligatòria. No hi ha excepcions en aquest cas, ja que sense ella, no podràs aconseguir la llicència d’obertura. La cobertura inclou els danys civils causats pel negoci.

Les professions independents, com l’advocacia, assessories, personal sanitari, instal·lacions, etc., també ho necessiten per a exercir la seva activitat. I si et dediques al sector serveis, la que s’aplica per al local és la multirisc, que cobreix els incendis, els robatoris o les inundacions, entre altres circumstàncies.

Tens cotxe d’empresa?

Si per a desenvolupar la teva activitat comercial, et desplaces amb un vehicle diàriament, també tens l’obligació de contractar una assegurança per a aquest. L’habitual és apostar per la que cobreix tots els riscos.

I recorda, un altre avantatge notable és que es pot desgravar fins a 500 € anuals en la declaració de l’IRPF per les primes satisfetes a nom del professional, del seu cònjuge i dels seus fills, i de fins a 1.500 € en cas de discapacitat.

Tipus d’assegurança per a autònoms

Els tres tipus esmentats són els que has de valorar si et preguntes com fer una assegurança per a autònoms que inclogui totes les cobertures obligatòries segons les teves circumstàncies. Aquestes són les de responsabilitat civil per al local, les assegurances col·lectives d’accidents per a empleats i la del cotxe.

Més enllà d’aquestes tres, n’hi ha uns altres que et convindria contractar, ja que en l’exercici de la teva professió no estàs exempt de córrer riscos. A continuació et mostrem les més destacades.

Baixa laboral

L’assegurança de baixa laboral és especialment interessant per a una persona autònoma, que es troba en una situació de desprotecció molt més alta respecte a una assalariada. En l’actualitat, es pot sol·licitar la prestació per incapacitat temporal com a autònoms, però si es cotitza per la base mínima, la quantitat a rebre serà molt reduïda. En concret, podria no superar els 10 € diaris.

En contractar aquesta pòlissa, s’obté una indemnització extra a la de la Seguretat Social, que permet compensar el temps d’inactivitat i fins i tot valorar la contractació d’una persona substituta. A més, es poden incloure les cobertures a l’estranger o l’opció de rebre una bestreta de la indemnització en determinades circumstàncies.

Aquí es pot distingir entre l’assegurança de baixa laboral amb barem o sense. En la primera, la indemnització és fixa i depèn de la causa, sense importar el nombre de dies de baixa. Amb la segona, és a dir, la baixa sense barem, es cobra en funció dels dies de baixa amb un temps màxim establert. La quota a pagar sol ser més elevada.

Assegurança de salut

La finalitat de l’assegurança de salut no és només la cobertura econòmica durant una baixa per malaltia, sinó que a més a més persegueix la ràpida recuperació. Els seus avantatges principals són l’accés a una assistència sanitària de qualitat i sense llistes d’espera o demora, de manera que es pugui reprendre l’activitat com més aviat millor.

Les cobertures poden incloure l’assistència primària, l’hospitalària, proves diagnòstiques, servei d’urgències, intervencions quirúrgiques o la cobertura sanitària a l’estranger. Un altre avantatge notable és que es pot desgravar fins a 500  anuals per aquest concepte en la declaració de l’IRPF.

Assegurança de jubilació

Un altre de les assegurances que et pot interessar contractar si treballes per compte propi és la relativa a la jubilació. Segons les estadístiques, el 77% de les persones autònomes cotitzen per la base mínima. Això suposa un pagament reduït en les quotes mensuals, però al mateix temps, implica renunciar a altres beneficis.

A més d’import reduït en les prestacions per incapacitat temporal que esmentem, també la pensió per jubilació es veurà afectada. El seu import serà com a màxim d’uns 800 €; una quantitat que pot resultar molt reduïda en comparació amb els ingressos i la qualitat de vida que es gaudia durant la vida laboral.

A MGC Mútua comptem amb un ampli ventall d’assegurances per a autònoms, pensades exclusivament per a beneficiar a aquest col·lectiu. Les millors cobertures en assegurances de salut i baixa laboral que puguis trobar al mercat. Dona un cop d’ull a la nostra pàgina web i posa’t en contacte amb nosaltres si necessites més informació. El nostre equip t’atendrà sense cap mena de compromís.