Assegurança de baixa laboral Baremada

Garanteix una indemnització en cas de baixa laboral per al professional autònom.

Descobreix els avantatges de l’assegurança de baixa laboral Baremada

Indemnització per baixa laboral baremada

Si ets autònom i pateixes un accident o una malaltia que t’impedeix desenvolupar la teva labor amb normalitat, tens dret a sol·licitar una baixa a la Seguretat Social. El problema és que, si cotitzes amb la base imposable mínima com la majoria d’aquest col·lectiu, la quantitat que percebràs no serà suficient per cobrir les teves despeses fixes. Les assegurances d’indemnització per baixa laboral et permeten obtenir un ingrés complementari quan estàs de baixa.

En la modalitat ILT Baremada, el barem consisteix en un llistat de patologies i accidents als quals s’atribueix un període concret de baixa i una quantitat diària a percebre que tu tries i queda establerta en el contracte. Quan en pateixes alguna, es consulta el temps associat i se t’abonarà la quantitat diària corresponent pel total de dies en qüestió. Com a avantatge afegit, amb la indemnització per baixa laboral baremada no hauràs d’esperar a obtenir l’alta mèdica per cobrar-la.

Gràcies a aquesta assegurança tindràs els recursos suficients per fer front als teus pagaments i ingressos suficients perquè la teva economia no es desestabilitzi mentre estàs de baixa. Si vols una protecció completa per a tu i la teva activitat, sol·licita avui mateix més informació sobre la indemnització per baixa laboral baremada d’MGC Mútua!

Cobertures de l’assegurança

L’ILT Baremada garanteix les següents cobertures:

Condicions de l’assegurança

Condicions de contractació clares i transparents, que pretenen facilitar l’accés a qualsevol assegurança evitant ensurts en el darrer moment.

Edat de contractació

Dels 18 als 64 anys.

Durada de la cobertura

Fins els 67 anys, en cas que l’assegurat segueixi amb la seva activitat laboral.

Categories de risc

Les quotes s’estableixen en funció de l’activitat laboral de l’assegurat, també denominades categories de risc.

Barem d’indemnització

Document informatiu (PDF)

Potser també t’interessin aquestes assegurances

Dental

Decessos