Salut i medicina

Tinc la grip!

Cada tardor i hivern la grip afecta milers de persones. La Dra. Juliana Martínez, especialista en medicina general del Centre Mèdic MGC, ens explica tot el que hem de saber sobre el virus i quines persones han de prevenir especialment el contagi.

Què és la grip?

La grip és una infecció vírica del sistema respiratori provocada pel virus de la influença que afecta milers de persones cada any. El que caracteritza aquest virus és que té amb una capacitat de mutació important que en dificulta el reconeixement per part del sistema immunològic, cosa que obliga a produir noves vacunes estacionals cada temporada. La grip pot afectar de forma lleu o, en determinats casos, produir complicacions i derivar en una malaltia greu. Per aquest motiu la forma més efectiva de prevenció és anar fent les vacunacions periòdiques anuals com.

En quines èpoques sol aparèixer?

El virus apareix a l’hivern. El període d’infecció sol començar al novembre i desembre i, en alguns casos, pot allargar-se fins al mes de maig.

Quins símptomes té i com es realitza el contagi?

Els símptomes principals de la grip solen aparèixer de forma brusca: febre en pics molt alts (temperatura superior a 38º) amb sensació de dolor muscular, cefalees, tos i mucositat. La febre i la sensació de dolor muscular poden durar tres o quatre dies, que és el període de màxim contagi, i després van desapareixent els símptomes, però la tos es manté molt més temps.

És precisament la simptomatologia el que va donar el nom a aquesta malaltia: la paraula grip (també anomenada influença), té l’origen en l’alemany, que significa “arraulir”. És una forma molt gràfica de representar els símptomes que apareixen a la grip, que ens porten a arraulir-nos a causa de la febre i el dolor muscular.

El contagi de la grip es produeix a través de les petites gotetes de saliva que es produeixen en parlar o en tossir. Per això és molt important, quan comença la campanya de vacunació de la grip i sabem que el virus avança, començar les mesures de contenció: sobretot, quan tossim tapar-nos la boca amb l’avantbraç, no amb les mans perquè la possibilitat de contagi és molt més alta, rentar-nos molt sovint les mans i utilitzar mocadors d’un sol ús.

Quines complicacions pot tenir?

Les complicacions principals de la grip són la pneumònia, la bronquitis i totes les descompensacions que es produeixen en pacients que tenen de base una malaltia crònica bronquial, com pot ser una MPOC.

I encara que habitualment es pot pensar que als fumadors els afecta més el virus, en realitat no s’ha vist una diferència important pel que fa a l’adquisició de la grip en comparació amb els no fumadors. El que sí s’aprecia és que els pacients fumadors allarguen molt més el període de tos i expectoració. Però tant un fumador com un no fumador tenen les mateixes possibilitats de contagiar-se de la grip.

Quins factors de risc hi ha a l’hora de contraure la grip i com es pot prevenir?

Les persones que entren dins el grup de risc a l’hora de contraure la grip serien: personal sanitari o qualsevol persona que estigui en contacte amb el públic, (perquè la possibilitat de contagi és molt més alta), tots els malalts cardiovasculars pulmonars, les persones de més de 65 anys i els malalts crònics, ja siguin renals, digestius… El mètode més efectiu per prevenir el contagi és la vacunació, perquè no hi ha cap manera d’evitar la grip. I els tractaments que oferim estarien relacionats amb els símptomes: tractaments antitèrmics per als primers dies de febre i tractaments antitussígens per evitar la molèstia de la tos.