Actualitat Mútua

Revisions mèdiques a mida

La Mútua General de Catalunya destina els seus esforços, des de sempre, al foment de la salut i la prevenció de la malaltia entre els seus mutualistes. Un clar exemple és la Unitat de Medicina Preventiva del Centre Mèdic Mútua General de Catalunya, creada amb la voluntat de facilitar la detecció precoç de qualsevol patologia i tractar-la i controlar-la quan ha estat diagnosticada.

La Mútua es diferencia de la resta d’entitats asseguradores per fer campanya en favor de les revisions mèdiques preventives i per fomentar un estil de vida saludable que ajudi a mantenir a ratlla malalties que en els darrers anys han experimentat un alarmant augment en la nostra societat, com són la diabetis, la hipertensió o l’obesitat.

És per tot això que ha volgut donar un altre pas endavant i, per tal de seguir millorant l’oferta de serveis assistencials i oferir una atenció a mida de les necessitats dels mutualistes, la Unitat de Medicina Preventiva incorpora, des del passat mes de juny, el nou Pla personalitzat de manteniment de la salut.

Pla personalitzat de manteniment de la salut

L’objectiu d’aquest pla és valorar, en una primera fase, l’estat de salut general del mutualista identificant els possibles factors de risc que puguin afectar-lo. Els mutualistes que ho desitgin podran accedir a una revisió inicial amb la qual s’obtindran les dades necessàries per determinar el seu perfil de risc i elaborar, així, una base per al seu historial mèdic que servirà per a posteriors controls.

Les proves que contempla són les següents:

 • Estetoscopiantropometria: talla i pes, índex de massa corporal, perímetre abdominal, perímetre del canell i plecs cutanis
 • pressió arterial
 • doppler vascular turmell/braç
 • electrocardiograma
 • espirometria
 • audiometria
 • tonometria ocular
 • agudesa visual
 • dermatoscòpia
 • revisió podològica
 • test Minimental
 • test de Goldberg
 • anàlisi clínica de sang i orina
 • densitometria òssia DEXA de baixa radiació
 • exploració radiològica
 • Retinografia de càmera midriàtica

La realització d’algunes d’aquestes proves estan subjectes al criteri del facultatiu.El pla està subjecte a les franquícies establertes.

Un cop obtinguda la informació necessària, els metges assessors del Centre Mèdic dissenyaran un pla personalitzat al màxim per a cada cas. Tenint en compte el perfil del pacient, el seu grup de risc, l’edat, el sexe o els hàbits de vida adquirits, l’informaran de quines proves diagnòstiques s’haurà de realitzar en les properes visites a la Unitat de Medicina Preventiva. Així, s’aconsegueix filar més prim en l’anàlisi de l’estat de salut del mutualista i s’estreny el cercle de cara a detectar possibles patologies, evitant-li haver-se de sotmetre a proves diagnòstiques que, depenent del cas, no sempre són necessàries. Per exemple, a una dona en edat fèrtil que fa més d’un any que no es visita amb el ginecòleg molt possiblement se li aconsellarà, entre d’altres proves, la realització d’un pla de prevenció de malalties ginecològiques. Si aquesta mateixa persona s’ha fet una revisió ginecològica rutinària fa tres mesos, la realització d’aquesta prova perd el sentit. De la mateixa manera, a un home de més de 40 anys que no ha visitat mai l’Uròleg li recomanaran sotmetre’s a un pla de prevenció de malalties urològiques, però per a un noi jove, sense antecedents familiars de patologia prostàtica, aquesta prescripció no quedarà justificada.

A-S Prevenció Total: amplii la cobertura de medicina preventiva de la seva assegurança de salut A-S Total o A-S Ideal

Programes monogràfics de medicina preventiva

Quan a les revisions es detectin patologies o situacions de risc (prepatologies) els metges aconsellaran la visita a l’especialista per tal d’analitzar els resultats i proposar solucions. En aquest sentit, la Unitat de Medicina Preventiva compta amb un ampli llistat de programes monogràfics, que ha anat incrementant al llarg del temps per tal de donar el màxim servei als mutualistes, amb l’objectiu de prevenir el desenvolupament de l’afecció, diagnosticar-la i controlar-la abans que derivi en un trastorn més greu.

Programa preventiu Plus

La Unitat de medicina preventiva ofereix la possibilitat d’accedir voluntàriament a un complet reconeixement mèdic que contempla, entre moltes altres, proves diagnòstiques poc freqüents com, per exemple, una ecografia abdominal, un ecocardiograma doppler color o un eco-doppler TSA.

El pacient que ho desitgi pot sol·licitar la realització del Programa preventiu plus en el moment que vulgui, a títol particular, sense necessitat que li prescrigui un metge. El cost* d’aquest reconeixement és de 500 euros.

*Aquells mutualistes que tenen concertada l’A-S Global poder realitzar les proves del Programa Preventiu Plus anualment, amb un càrrec de franquícia de 250 euros. Aquells mutualistes que tenen l’assegurança Prevenció Total en la modalitat completa poden realitzar les proves del Programa Preventiu Plus anualment, amb un càrrec de franquícia de 250 euros. Aquells mutualistes que tenen l’assegurança Prevenció Total en la modalitat parcial poden realitzar les proves del Programa Preventiu Plus cada 3 anys, amb un càrrec de franquícia de 250 euros. Imports vàlids per al 2012.