Salut i medicina

Què tracta l’endocrinòleg?

La endocrinologia és una branca de la medicina que es dedica a l’estudi de les glàndules endocrines i les hormones que produeixen, així com tots els trastorns que poden estar associats a aquestes. Però més enllà dels tractaments i diagnòstics, també han de dur a terme investigacions que facilitin i introdueixin innovacions en els dos anteriors. Avui coneixerem quines són exactament les seves funcions i per a què patologies estan indicats.

¿Què és la endocrinologia? ¿Què tracta?

La endocrinologia és la disciplina mèdica que es centra en l’estudi del sistema endocrí, el qual està format per les glàndules que produeixen i secretan hormones, i pels seus teixits. Aquest sistema allibera les hormones que després passen al torrent sanguini, i des d’aquí es transporten als diferents òrgans i teixits de l’organisme.

El sistema endocrí està format per:

– les glàndules suprarenals, que estan a la part superior dels ronyons.

– l’hipotàlem, per sobre del tronc cerebral.

– els ovaris i els testicles, als costats de l’úter i a l’escrot, respectivament.

– el pàncrees, que es troba a l’abdomen.

– les glàndules paratiroïdes i la tiroide, al coll.

– el tim, sota l’esternó.

– la pituïtària i la glàndula pineal, totes dues al cervell.

En el nostre organisme, el nombre d’hormones supera les 50, i cadascuna té les seves pròpies funcions. Donat que arriben a múltiples parts del cos, tenen una repercussió directa en diferents sistemes i processos. Per exemple, tenen la funció de regular el nostre metabolisme, la reproducció, el creixement, la percepció a través dels sentits i fins i tot el moviment, la respiració i l’estat d’ànim.

Aquesta diversitat de funcions es deu al fet que les hormones actuen com a missatgers químics per regular-les. El paper de l’endocrinòleg és diagnosticar i tractar els trastorns hormonals que poden sorgir quan hi ha desequilibris en la producció, secreció o acció d’aquestes substàncies.

Dins d’aquests desequilibris, s’inclouen una àmplia varietat de malalties. Algunes de les més comunes són els trastorns de la tiroide, com l’hipotiroïdisme o l’hipertiroidisme; la diabetis; els trastorns del creixement; les disfuncions de les glàndules suprarenals; els trastorns del cicle menstrual; la infertilitat i l’obesitat, entre altres. L’objectiu de la endocrinologia és restablir l’equilibri hormonal i millorar la qualitat de vida del pacient.

¿Quan anar a un endocrinòleg?

Cal acudir a l’endocrinòleg quan es presenten símptomes que suggereixin que pot haver-hi un desequilibri hormonal o una malaltia endocrina. No obstant això, per poder arribar a aquesta conclusió, primer cal realitzar diferents proves. L’habitual és que els pacients acudeixin primer al metge de capçalera per una simptomatologia, i després aquest derivarà a l’especialista en endocrinologia.

L’abast de símptomes és ampli, ja que el sistema endocrí abarca múltiples funcions. Les més freqüents solen ser canvis inexplicables en el pes corporal, fatiga crònica, canvis en l’apetit, set excessiva, micció freqüent, canvis en el cicle menstrual, infertilitat, problemes de creixement o desenvolupament i canvis en l’estat d’ànim, entre altres.

D’altra banda, si es tenen antecedents familiars d’afectacions endocrines, hi ha una probabilitat major que aquestes es heretin. Per tant, es recomana visitar al metge amb certa regularitat. D’aquesta manera, qualsevol problema que pugui haver-hi es detectarà amb major rapidesa i es podrà establir un tractament abans que la simptomatologia s’agreugi i repercuteixi negativament en la salut i en la vida del pacient.

¿Què et fa un endocrí en la primera cita?

En la primera cita amb un endocrinòleg, es recopilen totes les dades de les quals es disposi per crear la història clínica del pacient. El personal mèdic es farà càrrec de fer preguntes per obtenir informació detallada sobre els símptomes que s’hagin experimentat, l’historial mèdic prèviament, en el qual s’inclouen els antecedents familiars de malalties endocrines, i qualsevol medicació que s’estigui prenent actualment.

A més d’aquestes dades, es procedirà amb una exploració física completa i es proposarà la realització de diverses proves per poder donar amb el diagnòstic adequat, en funció de quines siguin les sospites.

¿Com es fa l’examen d’endocrinologia?

L’examen o les proves d’endocrinologia són múltiples i la elecció vindrà determinada pel metge, segons siguin els símptomes o l’historial general del pacient. La més senzilla i freqüent és l’anàlisi de sang, ja que pot ser suficient per detectar anomalies en els nivells hormonals.

També solen realitzar-se proves de funció tiroidea; ecografies del coll o d’altres zones del cos; resonàncies magnètiques, tomografies computaritzades i altres estudis d’imatge que permetin observar les glàndules endocrines i possibles anomalies; proves de tolerància al sucre, etc.

L’examen o les proves d’endocrinologia són múltiples i la elecció vindrà determinada pel metge, segons siguin els símptomes o l’historial general del pacient. La més senzilla i freqüent és l’anàlisi de sang, ja que pot ser suficient per detectar anomalies en els nivells hormonals.

També solen realitzar-se proves de funció tiroidea; ecografies del coll o d’altres zones del cos; resonàncies magnètiques, tomografies computaritzades i altres estudis d’imatge que permetin observar les glàndules endocrines i possibles anomalies; proves de tolerància al sucre, etc.

Totes aquestes proves són indolors i es poden realitzar sense grans complicacions. No obstant això, solen ser suficients perquè un endocrinòleg confirmi un diagnòstic i pugui dissenyar un pla de tractament personalitzat per a cada persona.