Salut i medicina, Sense categoria

Què és l’anèmia, quines classes hi ha i què cal fer per prevenir-la

Per saber què és l’anèmia, convindria tenir quatre nocions sobre la circulació de la sang. El sistema circulatori fa una funció cabdal, com és dur a les cèl·lules l’aliment que necessiten (sobretot oxigen) i, alhora, eliminar els residus (com ara l’anhídrid carbònic o el CO2) que les cèl·lules produeixen. I, per cert, sabies que la sang és un teixit i no pas un simple líquid corporal?

Els glòbuls vermells

La sang té bàsicament quatre components: el plasma (que n’és la part líquida), els glòbuls blancs (que serveixen per combatre les infeccions), les plaquetes (que s’enllacen entre si per cicatritzar les ferides) i els glòbuls vermells.

Els glòbuls vermells (també anomenats hematies o bé eritròcits) són les cèl·lules encarregades de transportar oxigen. Tenen una mena de bosseta amb una proteïna —l’hemoglobina— que s’enllaça fàcilment amb l’oxigen i el CO2.

Es pateix anèmia quan el cos no és capaç de produir prou glòbuls vermells, o bé en produeix de defectuosos.

Símptomes de l’anèmia i diagnòstic

Sigui quina sigui la classe d’anèmia, que descriurem tot seguit, els símptomes més habituals són:

 • Manca d’energia i fatiga
 • Feblesa
 • Mareigs o sensació de defalliment
 • Dificultat per respirar
 • Irritabilitat
 • Mals de cap
 • Dificultat per concentrar-se
 • Palpitacions o freqüència cardíaca accelerada
 • Pal·lidesa

Si sospitem que patim anèmia, el metge demanarà una anàlisi específica de la sang, en la qual es manifestarà el dèficit corresponent a la classe d’anèmia que té el pacient:

 • Nivells anòmals (més alts o baixos del compte) de glòbuls vermells o d’hemoglobina.
 • Nivells d’hematòcrits massa baixos (es mesura l’espai que ocupen els glòbuls vermells a la sang).
 • Volum corpuscular mitjà (VCM), o mida mitjana dels glòbuls vermells.
branch orange tree fruits green leaves in Valencia Spain

Classes d’anèmia

Bàsicament n’hi ha tres classes diferents: l’anèmia per manca d’àcid fòlic, l’anèmia per manca de vitamina B12 i l’anèmia per manca de ferro. Tot seguit aprofundirem en cada patologia.

Anèmia per manca d’àcid fòlic

L’àcid fòlic és una vitamina que té un paper clau en la síntesi de l’ADN (material del nucli de les cèl·lules que conté els gens). Quan tenim manca d’àcid fòlic, es deteriora la capacitat de síntesi de l’ADN, fet que perjudica la formació de cèl·lules noves, entre d’altres dels glòbuls vermells, que es fabriquen a la medul·la òssia (dins dels ossos). La manca d’àcid fòlic fa minvar el nombre de glòbuls vermells a la sang, és a dir causa anèmia.

 • Que causa aquesta anèmia

La manca o dèficit d’àcid fòlic és causat, sobretot, per una nutrició defectuosa. Els aliments que contenen àcid fòlic són la fruita i les verdures; així doncs, cal que comprovis si en consumeixes prou. Quina quantitat? Doncs recorda la regla de cinc: cinc peces de fruita (o racions de verdura) al dia.

Per contra, hi ha substàncies que perjudiquen l’absorció de l’àcid fòlic: l’alcohol principalment, però també uns quants medicaments, com ara la píndola anticonceptiva, o certs fàrmacs antiepilèptics.

Hi ha malalties, també, que en disminueixen l’absorció: els trastorns intestinals, com ara la malaltia de Crohn o la celiaquia, o d’altres com l’hipertiroïdisme, la psoriasi, els tumors o les inflamacions cròniques.

Cal dir que, en certes condicions i segons quins trastorns, el cos reclama més àcid fòlic que no correspondria, com durant la gestació o la lactància, per exemple.

La manca d’àcid fòlic és manifesta més sovint en gent gran, que tenen una alimentació incompleta, en els indigents i els alcohòlics.

 • Com l’hem de tractar

És important de trobar la causa d’aquesta deficiència, que podria ser una mala absorció intestinal o els fàrmacs esmentats.

Per regla general, ens hi pot ajudar força seguir una dieta adequada i eliminar el consum d’alcohol. Potser convindrà que prenguem suplements d’àcid fòlic en forma de comprimits diaris durant uns quants mesos.

Anèmia per manca de ferro

El ferro és un component de l’hemoglobina (tal com dèiem, una proteïna dels glòbuls vermells), que té una funció clau perquè transporta l’oxigen a les cèl·lules.

Quan el cos no té prou reserves de ferro (perquè l’aparell digestiu no n’absorbeix prou o perquè en perdem en grans quantitats), es produeix poca hemoglobina i també menys glòbuls vermells, cosa que perjudica l’alimentació correcta de les cèl·lules. Aquesta anèmia per dèficit de ferro s’anomena anèmia ferropènica.

 • Que causa aquesta anèmia

El ferro que ha de menester l’organisme és variable. En tenen més necessitat els infants (perquè són en l’etapa de creixement), els esportistes (pel fet de consumir més energia), les embarassades i les dones que alleten (per l’esforç suplementari que comporta alimentar el fetus o el lactant).

Trobem el ferro en la carn i el peix, i també en els cereals, el cacau, els llegums, la fruita i les verdures de fulla verda, però el ferro que contenen els aliments del segon grup costa més d’absorbir que el de la carn i el peix.

La manca de ferro sol ser el resultat d’una alimentació pobre en ferro o d’una mala absorció. Passa sovint en els vegetarians estrictes o en els vegans i, novament, en la gent gran i altres persones que tenen una dieta defectuosa.

Una altra causa del dèficit de ferro és la mala absorció digestiva. La poden causar la malaltia de Crohn, la celiaquia o una secreció insuficient d’àcid pèptic a l’estómac. Finalment, també en pot ser el motiu una hemorràgia descontrolada.

 • Com l’hem de tractar

El primer pas és descartar-ne com a possible causa, per exemple, cap de les que hem esmentat abans. En qualsevol cas, normalment cal que el pacient prengui suplements que aportin ferro. Si se’n determina la causa, és probable que fem desaparèixer l’anèmia amb l’aportació extra de suplements.

No sempre és fàcil d’absorbir l’aportació complementària de ferro, i val més que aquests suplements continguin vitamina C i es prenguin amb la panxa buida. Malgrat tot, en certs casos causen irritació a l’estómac, per la qual cosa s’hauran d’ingerir durant els àpats. El ferro pot tenyir de negre la femta.

Anèmia per manca de vitamina B12

La vitamina B12 té, igual que l’àcid fòlic, un paper clau en la síntesi de l’ADN i, com en el seu cas, quan en manca, es redueix la producció de cèl·lules noves, fins i tot dels glòbuls vermells. Una altra funció d’aquesta vitamina és mantenir les beines que embolcallen els nervis, formades bàsicament per una substància lipoide, la mielina. La mancança d’aquesta substància origina trastorns greus en la transmissió nerviosa.

En resum, el dèficit de vitamina B12 fa minvar la producció de glòbuls vermells i perjudica de manera progressiva el sistema nerviós.

 • Que causa l’anèmia per manca de vitamina B12

Trobem la vitamina B12 a la carn i als menuts, principalment, i en proporció inferior en el peix, els ous i la llet. L’absorbeix l’ili, la darrera part de l’intestí prim. Cal que intervinguin en l’absorció diverses proteïnes que segrega l’estómac i el pàncrees, en un procés força complex. La mala absorció pot ser per l’acció de bacteris o de paràsits a la zona que roben la vitamina al cos.

Una altra causa possible d’aquesta anèmia és una disfunció de les proteïnes de l’estómac, en primer terme, o de les pancreàtiques, que són necessàries, tal com hem explicat més amunt, perquè l’absorció digestiva sigui correcta.

També es pot donar com a conseqüència d’una alimentació deficient, sense llet i ous per exemple, atès que no trobem aquesta vitamina en les verdures.

Ara bé, la causa més freqüent de totes pot derivar en anèmia perniciosa, que sol afectar la gent gran. Consisteix en un error en el sistema immunològic que acaba destruint les cèl·lules de l’estómac responsables de produir la proteïna més important per fer l’absorció a l’ili. Aquesta proteïna s’anomena habitualment factor intrínsec. A llarg termini pot degenerar en un càncer a l’estómac.

 • Com l’hem de tractar

És cabdal de trobar la causa del dèficit. Si es tracta de bacteris o de paràsits a l’ili, convindria seguir un tractament antibiòtic (o fins i tot quirúrgic, per corregir una possible anomalia anatòmica).

Sigui com vulgui, s’haurà de prescriure un tractament amb injeccions intramusculars periòdiques de vitamina B12. En certs casos, potser cal que el pacient segueixi el tractament durant tota la vida.

Prevenció de l’anèmia

Bona part de les anèmies són conseqüència d’una alimentació inadequada. Per tant, la millor manera de prevenir-les és seguir una dieta equilibrada, rica en vitamines i que inclogui aliments amb una bona dosi de ferro com la carn.

Les embarassades o les dones que alleten són proclius a tenir mancances en algun dels components, amb la qual cosa el ginecòleg ha de proposar quins suplements cal prendre per pal·liar aquests dèficits.