Sector assegurances

Què és el copagament en una assegurança de salut?

Un consumidor informat té més expectatives que un que no ho està. Com que les necessitats i demandes es troben a l’alça, nombroses companyies asseguradores s’han vist en la necessitat d’ajustar les seves pòlisses d’ assegurances de salut per a poder cobrir tots els serveis que demanen els consumidors. D’aquí ve que, en algunes, calgui pagar una quantitat extra que se suma a la quota mensual. Si no coneixes què és el copagament en una assegurança de salut, continua llegint perquè t’ho expliquem.

Què és el copagament?

El copagament en una assegurança de salut és la quantitat de diners que s’ha de pagar cada vegada que es fa ús del servei mèdic cobert. L’import és variable i pot anar des d’1 € fins a 100 €. Aquesta quantitat s’afegeix a la prima que es paga habitualment per l’assegurança. Aquelles pòlisses que no requereixen aquest pagament extra pel servei privat es coneixen com a assegurances mèdiques sense copagament.

Per a poder ajustar-se a totes les famílies i les seves necessitats, les asseguradores compten amb diferents tipus d’assegurances mèdiques. Una de les opcions a triar és entre una assegurança de salut amb copagament o sense copagament. Tanmateix, també es poden triar les cobertures, si es prefereix una pòlissa comuna o aquelles amb opció a reemborsament.

Les pòlisses que inclouen el copagament estan indicades per a aquelles persones que desitgin disminuir l’import de la pòlissa perquè gaudeixen d’un estat de salut òptim. D’aquesta manera, pagarien una quantitat extra en aquelles ocasions puntuals en les quals haguessin d’acudir al metge.

Com funciona el copagament en les assegurances mèdiques de salut?

Ja coneixes què significa el copagament a les assegurances de salut; ara es tracta de tenir clar el seu funcionament, de manera que, si t’estàs plantejant la contractació d’una, sàpigues què és el que més et convé.

Les pòlisses de les assegurances mèdiques es basen en el pagament d’una quantitat de diners reduïda. Aquesta pot abonar-se en diferents periodicitats, com ara mensual o anual. Quan s’opta pel copagament en les assegurances de salut, al pagament total que s’abona, se li afegeix una petita quantitat per cada ocasió que es visita a un metge o que es fa ús de qualsevol de les cobertures contractades.

Aquesta quantitat no és aleatòria, sinó que ve fixada per a cada tipus de serveis. Pel que fa al moment del pagament, es pot fer: o bé quan arriba el rebut, sigui mensual, trimestral o anual, o bé quan es rep l’atenció mèdica privada.

La finalitat del que és el copagament en una assegurança de salut és generar consciència per a fer un ús responsable dels serveis mèdics. Així, només s’acudirà a ells quan sigui realment necessari. Si bé la sanitat privada no es col·lapsa com sovint ho fa la pública, és convenient no abusar de la disponibilitat pel bé de tota la societat.

A l’hora de triar una companyia asseguradora, i si es té pensat optar per l’assegurança de salut amb copagament, és convenient realitzar una comparativa entre els costos d’ambdues opcions. No només hi ha diferències entre l’una i l’altra, sinó que a més els preus de cada servei mèdic en particular varien.

L’altra alternativa és la de triar una assegurança de salut sense copagament. En aquestes, ja s’inclouen determinats serveis dins de la pòlissa i no s’ha de pagar per accedir-hi, tret que es tracti d’un altre que no figuri a la cobertura. Però per a poder gaudir d’ells, s’ha de pagar una quota més elevada. Algunes companyies asseguradores disposen també d’una opció intermèdia, sovint coneguda com a copagament mitjà.

El copagament en les assegurances de salut és el mateix que en les farmàcies?

El concepte del copagament significa, com ja hem explicat, que es paga una quantitat extra que s’afegeix a la que s’abona de manera regular. Encara que s’utilitza en les assegurances de salut privada, també s’empra en la sanitat pública, però amb una finalitat diferent.

En aquesta darrera es refereix als medicaments que es compren en la farmàcia. Quan el metge de capçalera o un especialista fa una recepta, part de l’import d’alguns medicaments està cobert per la Seguretat Social, mentre que n’hi ha una altra que no. Aquesta és la que ha d’abonar l’usuari. D’aquest doble pagament, o pagament únic dividit entre dues parts, també se’n diu copagament. L’única excepció a aquest abonament és el de pertànyer a un col·lectiu vulnerable.

Avantatges i inconvenients de l’assegurança amb copagament

L’avantatge principal de les assegurances de salut amb copagament és la reducció en l’import de la prima. A més, l’import que cal abonar si s’ha d’acudir a un metge és molt més reduït que el preu si no existís la cobertura. Però, encara que sigui reduït, és suficient perquè l’usuari s’ho pensi dues vegades; realment necessita atenció mèdica?

Referent als desavantatges, el cost dels serveis és variable i pot incrementar-se si es fa ús d’un mateix especialista en repetides ocasions. I precisament perquè l’usuari es replanteja la visita al metge pel cost extra, fa que a vegades s’opti per no acudir-hi quan sí que seria recomanable.

En tercer lloc, l’estat de salut no roman estable. Si per algun motiu empitjora, el cost final pot acabar essent més elevat que si s’hagués optat per la pòlissa sense copagament.

A MGC Mútua treballem diàriament per a millorar el servei que oferim als nostres mutualistes. En la nostra pàgina web podràs trobar tot el relacionat amb les nostres assegurances mèdiques de salut i altres tipus d’assegurança que oferim. Si vols saber-ne més, no dubtis a posar-te en contacte amb nosaltres i un equip de professionals t’assessorarà de forma personalitzada. I per descomptat sense cap mena de compromís.