Alimentació i Nutrició

Quan cal anar a l’endocrinòleg o al nutricionista

Cuándo ir al endocrino

Malgrat que es parla habitualment d’endocrinologia i nutrició sense separar els termes, cal assenyalar que són especialitats diferents. L’endocrinòleg és un metge especialista que tracta tot els aspectes relatius a les hormones, el metabolisme i els problemes nutricionals.

Per la seva banda, un nutricionista és un especialista, no necessàriament mèdic, en nutrició i dietètica.

És ben clar, per tant, que l’endocrinòleg té determinats coneixements que no té un nutricionista, incloent-hi els problemes derivats de la nutrició. Al seu torn, el darrer pot tenir un enfocament més específic en temes de nutrició i dietes que potser l’endocrinòleg no té.

Convindria fer notar que, des del punt de vista legal, totes dues especialitats es classifiquen per separat. Tot seguit les descriurem de manera succinta.

L’endocrinologia

Tal com hem dit, és una especialitat mèdica que tracta:

1. Els problemes metabòlics, com ara la diabetis, la hipercolesterolèmia (el colesterol elevat) o la hipertrigliceridèmia (l’excés de triglicèrids).

2. Els problemes hormonals, com ara els de la glàndula tiroide (hipotiroïdisme o hipertiroïdisme), els problemes de creixement, la infertilitat o la hipertensió.

3. Els problemes nutricionals, com ara l’obesitat o la desnutrició.

Hi ha aspectes de l’endocrinologia en estudi constant perquè, encara avui, són poc coneguts, per exemple: el metabolisme de les vitamines i oligoelements o el balanç hidroelectrolític, determinats problemes de creixement i desenvolupament, l’equilibri acidobàsic o la nutrició enteral i parenteral.

La nutrició

Ja hem apuntat que el nutricionista no és necessàriament un metge. És un especialista en alimentació, nutrició i dietètica, uns camps als quals cada cop se’ls atribueix més importància, perquè representen un paper fonamental en la salut global.

El nutricionista pot controlar l’alimentació i adaptar-la a les necessitats de cadascú, sigui des del punt de vista fisiològic com des de l’equilibri nutricional.

En resum

Si vols:

  • Aprimar-te
  • Millorar la dieta
  • Informar-te sobre si segueixes una alimentació equilibrada o si es pot fer més compensada,

l’especialista que hauràs de consultar és el nutricionista. Si ell o ella detecta que tens un problema que cau fora del seu àmbit professional, ja et recomanarà que visitis un endocrinòleg.

Si penses que pots tenir problemes metabòlics, hormonals o que es deriven de l’alimentació (com ara l’obesitat o la pèrdua de pes inexplicable), primer de tot recomanem d’anar al metge de família, el qual, si cal, et derivarà a l’especialista en endocrinologia.