Salut i medicina

Problemes de pròstata

La pròstata és una glàndula reproductiva masculina que participa fonamentalment en la producció de líquid seminal. Amb el pas dels anys pot arribar a desenvolupar alguns problemes i fins i tot càncer. El Dr Roberto Hugo Martínez, especialista en Urologia del Centre Mèdic MGC, ens parla de com prevenir aquests problemes i quin és el seu tractament.

Quina funció compleix la pròstata?

La pròstata és una glàndula situada a la sortida de la bufeta en la qual desemboquen els conductes deferents, que són els que provenen dels testicles. És per tant una glàndula reproductiva masculina que participa fonamentalment de la producció de líquid seminal.

Quins problemes pot desenvolupar la pròstata?

Fonamentalment hi ha dues situacions que cal controlar: La primera és quan el creixement fisiològic de la pròstata, és a dir, el que esdevé en tots els homes amb el pas dels anys, dificulta el buidatge de la bufeta. És el que es coneix com hipertròfia o hiperplàsia prostàtica. Comença amb símptomes que els uròlegs anomenem “símptomes de buidat”: disminució de força i calibre del raig de l’orina, sensació de buidatge incomplet, tenesme, necessitat de premsa abdominal o de fer força per poder orinar…

A mesura que això va evolucionant solen aparèixer els símptomes que anomenem “d’ompliment” i que comprenen micció imperiosa, urgència per anar a orinar, certa coïssor, necessitat d’orinar durant la nit (nictúria) i, en ocasions, incontinència.Si aquesta situació continua evolucionant acaba provocant una disminució o dèficit del buidatge vesical, amb una orina residual que pot provocar infecció d’orina i fins i tot deteriorament de la funció renal.La segona es produeix quan dins de la glàndula prostàtica apareixen cèl·lules cancerígenes.

És necessari tractar-la?

El meu consell és sempre anar d’allò més senzill al més complicat: s’ha d’iniciar el tractament amb modificació dels hàbits de la vida, prosseguint tractament farmacològic. I finalment, si les dues situacions anteriors no han funcionat, iniciar tractament quirúrgic.

I el càncer de pròstata, quins símptomes té? Podem evitar-lo?

Pel que fa al càncer de pròstata, la situació és completament diferent. El càncer de pròstata no dona cap tipus de simptomatologia fins que la malaltia no està avançada o no afecta únicament a l’òrgan. Per tant és necessari en aquest cas el screening del càncer de pròstata, que es fa amb un tacte rectal, una analítica sanguínia amb determinació de PSA i una ecografia.És convenient realitzar el screening del càncer de pròstata a partir dels 50 anys, o abans si hi ha antecedents de càncer de pròstata.

El tractament més efectiu del càncer de pròstata és la detecció precoç, ja que la detecció en estadis inicials permet fer tractaments altament curatius. En la nostra opinió, la cirurgia és el tractament que millors taxes de curació aporta.