Actualitat Mútua, Sector assegurances

Per què contractar una assegurança de vida?

protección de la familia

Contractar o no una assegurança de vida és una qüestió que molts es plantegen en pensar en el futur. Realment val la pena o pot ser una despesa innecessària? Tot i que no és obligatori i en última instància la decisió és personal, és una manera de protegir els éssers més estimats en cas de malaltia, invalidesa o mort de l’assegurat, i és recomanable quan es té una hipoteca o es vol garantir la formació dels fills. Avui et parlarem sobre per què és necessari contractar una assegurança de vida i els seus principals beneficis.

Què és una assegurança de vida?

En molts casos es desconeix què és el que inclou o què és exactament una assegurança de vida. L’assegurança de vida és una pòlissa que garanteix una indemnització econòmica determinada als éssers més estimats en cas que ocorri un sinistre o una malaltia greu que suposi la invalidesa de l’assegurat o, fins i tot, la mort. Garantir la seguretat de la família és la raó principal per la qual se solen contractar aquestes pòlisses, sobretot quan l’economia familiar depèn de l’assegurat.

Per què contractar una assegurança de vida?

La indemnització econòmica de l’assegurança de vida pot ser un suport fonamental en situacions imprevistes o de risc. Hi ha una gran quantitat de motius i beneficis de les assegurances de vida que faran que et plantegis el fet de contractar un.

Beneficis de les assegurances de vida

Protegeix la família després de la mort.

Quan el suport econòmic familiar depèn en gran part, o totalment, dels ingressos d’una sola persona, la cobertura bàsica garanteix que els beneficiaris de la pòlissa disposaran d’una indemnització o una renda, fixada prèviament, que redueixi l’impacte econòmic. Aquesta quantitat també pot ajudar a cobrir les despeses més urgents després de la defunció o, depenent de la comunitat autònoma, cobrir l’Impost de Successions.
Encara que totes les assegurances de vida protegeixen davant la mort natural, algunes pòlisses també cobreixen la mort per accident de trànsit i inclouen la possibilitat d’assegurar una prima específica per qualsevol tipus d’accident. Per tant, aquest és un dels principals beneficis de les assegurances de vida, ja que la teva família queda totalment protegida davant una possible defunció.

Assegura el futur dels fills.

Un altre dels motius més importants pels quals contractar una assegurança de vida és la cobertura per malalties greus. Un altre dels beneficis de contractar una assegurança de vida és la seguretat del futur dels més petits de la casa. Els fills sempre ens preocupen i és una de les causes per les quals se sol contractar una assegurança de vida. La indemnització de l’assegurança després de la mort del progenitor, si la quota es calcula amb cura, pot garantir una independència econòmica que cobreixi les seves despeses. També hi ha algunes modalitats que garanteixen la continuïtat dels seus estudis perquè els menors no hagin d’abandonar el centre en el qual estan matriculats perquè no es pot fer front als pagaments.

D’altra banda, hi ha modalitats d’Assegurances d’Estalvi que permeten amortitzar de forma periòdica una quantitat concreta que serveixi per cobrir els estudis universitaris dels fills, encara que els pares visquin.

Protegir la hipoteca.

A Espanya, el 60% de les persones estan pagant una hipoteca. Molts bancs ofereixen millors condicions si es contracta, a més, una assegurança de vida. Encara que no és obligatori, la mort d’un dels membres de la unitat familiar pot suposar un llast econòmic que posi en perill l’habitatge. L’assegurança de vida és una forma de garantir que, en cas de defunció, el capital assegurat permeti cancel·lar les quotes que encara no s’hagin pagat i alliberar així a la família d’aquesta càrrega econòmica.

mujer pensativa

Cobertura per invalidesa.

És un dels complements més habituals que es poden incloure en l’assegurança de vida. Si, a causa d’una incapacitat total o permanent, l’assegurat no pot continuar exercint la seva activitat laboral o la invalidesa suposa assumir tractaments costosos, és probable que es presenti una situació econòmica complicada. Amb aquesta cobertura, l’assegurança de vida pot avançar el capital assegurat o atorgar una renda durant el període de temps que dura la cobertura, perquè es puguin fer front a les despeses.

Cobertura per malaltia greu.

Quan es diagnostica una malaltia greu, com pot ser el càncer, o es produeix un accident cardiovascular, entre altres situacions, també és probable que no es pugui continuar exercint l’activitat laboral. A tot això cal unir les despeses mèdiques o la necessitat d’assistència a domicili, de manera que afegir una cobertura per accident a la nostra assegurança de vida és una altra opció possible. En aquest cas es pot sol·licitar a la companyia una bestreta del capital assegurat, ja sigui de forma total o parcial. Al costat de la cobertura per invalidesa, és una de les essencials per garantir l’estabilitat econòmica dels treballadors autònoms davant d’aquests imprevistos

En general, l’assegurança de vida té una gran quantitat de beneficis, encara així tots es poden resumir en la tranquil·litat i la seguretat davant qualsevol situació. En general, l’assegurança de vida, ja sigui com a garantia davant la mort o com una rendibilitat per al futur, implica tenir la tranquil·litat de comptar amb un capital assegurat que cobreixi les nostres necessitats i les dels nostres éssers estimats quan més ens cal.

Beneficis de les assegurances de MGC Mútua: Diferents cobertures per a assegurances de vida i accidents

ciclista rápido

Amb les cobertures de vida de la Mútua assegurarà el futur de la seva família. Li oferim un ampli ventall d’assegurances de vida que podrà modular segons les seves necessitats.

  • Vida Professional. Una assegurança de vida, renovable cada any, que garanteix als familiars de l’assegurat un important suport econòmic en cas que passi el pitjor. Inclou un avanç del capital en cas de càncer femení.
  • A-V Accidents. Una assegurança que garanteix una indemnització econòmica en cas de mort o lesions a causa d’un accident.
  • A-V decessos. Una assegurança econòmic que cobreix les despeses derivades de l’enterrament i un ampli servei d’orientació sobre les múltiples gestions que, inevitablement, cal fer després de la defunció d’una persona.
  • A-V Renda Estudis. Per als que protegir el futur dels fills és prioritari. Cada any més nens i nenes dels que pensem es queden orfes de pare o mare, o aquests queden invàlids. El cost dels seus estudis, des de P3 fins a 2n de batxillerat, pot arribar als 40.000 €.

Sol·licita’n més informació trucant al 93 414 36 00.