Actualitat Mútua, Sector assegurances

Per què cal ser previsor i pensar en una assegurança de decessos?

A molts ens preocupen les càrregues familiars que podem deixar als nostres éssers més estimats en el moment de la nostra mort. Pensar en una assegurança de decessos és una bona solució que ajuda, en un moment emocionalment tan difícil, a fer front a les nombroses gestions que inevitablement s’han de dur a terme i cobreix les despeses derivades del sepeli.

Què és l’assegurança de decessos?

L’assegurança de decessos és una assegurança econòmica que cobreix tota la despesa derivada de la mort de l’assegurat, fins al capital concertat amb l’asseguradora, i facilita la gestió dels tràmits pertinents després de la defunció.

La pòlissa té un caràcter vitalici, per la qual cosa es manté fins al moment de la defunció de l’assegurat. En el cas que es decideixi anul·lar l’assegurança amb antelació, les asseguradores solen retornar la prima, encara que amb algunes condicions i dins d’un període estipulat.

Per què és recomanable contractar-la?

Comptar amb una assegurança de decessos aporta tranquil·litat durant tot el procés en aquests moments tan difícils. Significa un suport important per a les famílies, ja que, a més d’afrontar aquest tràngol tan dur, de vegades han de fer-se càrrec d’aquesta despesa de forma inesperada i enfrontar-se a una gran varietat de tràmits i paperassa que cal gestionar, durant i després del sepeli. Aquesta cobertura no solament evita el pagament de les despeses derivades de la defunció, sinó que també s’encarrega de simplificar les gestions pertinents.

Les cobertures bàsiques de l’assegurança de decessos solen incloure el servei funerari. El fèretre, les flors, la preparació del cos de la víctima, els serveis de tanatori, el cotxe d’acompanyament, els recordatoris, la cerimònia funeral, les despeses d’inhumació i incineració i la làpida són aspectes que solen quedar coberts.

A la pòlissa també s’inclouen les gestions administratives. Un professional ofereix la tramitació o l’assessorament necessari per a les gestions amb l’Administració, la Seguretat Social i altres diligències derivades de la situació.

Com a cobertura opcional, és habitual que s’inclogui en la pòlissa la repatriació del cos de la víctima si es troba fora del país en el moment de la defunció.

A més, si després del sepeli no s’ha utilitzat la quantitat completa de la prima contractada, la quantitat restant serà retornada als familiars hereus.

L’assegurança de decessos d’MGC Mútua ofereix cobertura total de les despeses i un servei d’orientació a les famílies

L’assegurança de decessos d’MGC Mútua és una assegurança econòmica que cobreix les despeses derivades de l’enterrament i un ampli servei d’orientació sobre les múltiples gestions que, inevitablement, cal fer després de la defunció d’una persona.

L’assegurança de decessos d’MGC Mútua garanteix:

 • Tramitació del servei de l’enterrament o reemborsament de les despeses.
 • Repatriació, si cal, des de qualsevol lloc del món.
 • Servei d’Orientació, que inclou:
  • Sol·licitud del certificat literal de defunció.
  • Inscripció de la defunció en el llibre de família.
  • Tramitació de l’expedient de correcció registral al Registre de Defunció.
  • Sol·licitud de certificat de matrimoni.
  • Sol·licitud de fe de vida.
  • Comunicació de la defunció a la Seguretat Social.
  • Sol·licitud de la pensió de viduïtat o d’orfandat.
  • Sol·licitud de l’auxili per a l’enterrament.
  • Variacions a la cartilla de la Seguretat Social.
  • Canvi de titularitat de nínxol.
  • Certificat en el Registre d’Actes d’Última Voluntat.

Sol·licita’ns-es més informació contactant amb nosaltres a través del següent formulari o trucant a al telèfon 93 414 36 00.