Actualitat Mútua, Sector assegurances

Per què contractar una assegurança de decessos?

A molts ens preocupen les càrregues familiars que podem deixar als nostres éssers més estimats en el moment de la nostra mort. Pensar en una assegurança de decessos és una bona solució que ajuda, en un moment emocionalment tan difícil, a fer front a les nombroses gestions que inevitablement s’han de dur a terme i cobreix les despeses derivades del sepeli. Vols saber per què contractar una assegurança de decessos? T’expliquem tot el que has de saber sobre aquesta assegurança.

Què és l’assegurança de decessos?


Molta gent no coneix amb exactitud què és una assegurança de decessos i quins són els seus avantatges o cobertures. L’assegurança de decessos és una assegurança econòmica que cobreix tota la despesa derivada de la mort de l’assegurat, fins al capital concertat amb l’asseguradora, i facilita la gestió dels tràmits pertinents després de la defunció.

La pòlissa té un caràcter vitalici, per la qual cosa es manté fins al moment de la defunció de l’assegurat. En el cas que es decideixi anul·lar l’assegurança amb antelació, les asseguradores solen retornar la prima, encara que amb algunes condicions i dins d’un període estipulat.

Què cobreix una assegurança de decessos?

Encara que tot depèn de la companyia asseguradora, l’assegurança de decessos sol cobrir totes les despeses que es deriven del sepeli de la persona assegurada. Sempre que entri dins del capital que es va assegurar.

Dins d’aquestes despeses s’inclouen el pagament de tots els serveis funeraris, com els que s’ofereixen en el tanatori, les esqueles, el fèretre, el cotxe fúnebre i la incineració o enterrament, principalment.

Uns altres menys comuns, però que poden aparèixer en determinades circumstàncies són els desplaçaments de la persona assegurada després de la defunció o l’estada si fos necessari viatjar per a la recuperació del cos.

Cal tenir en compte que es tracta d’una situació a la qual inicialment resulta complex fer-li front. Per tant, tenir a algú que s’encarregui de totes les gestions per la família els llevarà un enorme pes de damunt.

Morir sense una assegurança de decessos: Què succeeix?

En el cas que es produeixi la defunció d’una persona i que aquesta no compti amb una assegurança de decessos, el Codi Civil s’encarrega de dictar el procediment a dur a terme.

Segons aquest, tant si la persona difunta ha deixat béns com si no, són els familiars directes els que han de fer-se càrrec. En funció de l’estabilitat financera amb la qual comptin, els costos del sepeli poden posar la seva situació personal en un compromís, ja que sol tractar-se d’un desemborsament considerable.

El cost mitjà amb els serveis bàsics tradicionals sol ascendir a uns 3.000 €. Per aquest motiu, cada vegada són més les persones que aposten per la contractació d’una assegurança de decessos.

Per què contractar una assegurança de decessos?

Tranquil·litat per a tu i la teva família

Comptar amb una assegurança de decessos aporta tranquil·litat durant tot el procés en aquests moments tan difícils. Significa un suport important per a les famílies ja que, a més d’afrontar aquest glop tan dur, a vegades han de fer-se càrrec d’aquesta despesa de manera inesperada i enfrontar-se a una gran varietat de tràmits i paperasses que cal gestionar, durant i després del sepeli.

Simplifica les gestions funeràries

Aquesta cobertura no sols evita el pagament de les despeses derivades de la defunció, sinó que també s’encarrega de simplificar les gestions pertinents. Quan es donen aquestes situacions, els familiars s’enfronten a moments molt durs; haver de tramitar segons quines gestions es converteix en una tasca díficil de portar. Amb l’assegurança de decessos aquestes accions són molt més simples, ja que des de la mútua asseguradora s’encarregaran d’aquests tràmits.

Serveis funeraris

Les cobertures bàsiques de l’assegurança de decessos solen incloure el servei funerari. El fèretre, les flors, la preparació del cos del mort, els serveis del tanatori, el cotxe d’acompanyament, els recordatoris, la cerimònia funeral, les despeses d’inhumació i incineració i la làpida són aspectes que solen quedar coberts.

Gestions administratives

En la pòlissa també s’inclouen les gestions administratives. Un professional ofereix la tramitació o l’assessorament necessari per a les gestions amb l’Administració, la Seguretat Social i altres diligències derivades de la situació.

Altres cobertures de les assegurances de decessos

Com a cobertura opcional, és habitual que s’inclogui en la pòlissa la repatriació del cos del mort si es troba fora del país en el moment de la defunció. A més, si després del sepeli no s’ha utilitzat la quantitat completa de la prima contractada, la quantitat restant serà retornada als familiars hereus.

L’assegurança de decessos d’MGC Mútua ofereix cobertura total de les despeses i un servei d’orientació a les famílies

L’assegurança de decessos d’MGC Mútua és una assegurança econòmica que cobreix les despeses derivades de l’enterrament i un ampli servei d’orientació sobre les múltiples gestions que, inevitablement, cal fer després de la defunció d’una persona.

L’assegurança de decessos d’MGC Mútua garanteix:

 • Tramitació del servei de l’enterrament o reemborsament de les despeses.
 • Repatriació, si cal, des de qualsevol lloc del món.
 • Servei d’Orientació, que inclou:
  • Sol·licitud del certificat literal de defunció.
  • Inscripció de la defunció en el llibre de família.
  • Tramitació de l’expedient de correcció registral al Registre de Defunció.
  • Sol·licitud de certificat de matrimoni.
  • Sol·licitud de fe de vida.
  • Comunicació de la defunció a la Seguretat Social.
  • Sol·licitud de la pensió de viduïtat o d’orfandat.
  • Sol·licitud de l’auxili per a l’enterrament.
  • Variacions a la cartilla de la Seguretat Social.
  • Canvi de titularitat de nínxol.
  • Certificat en el Registre d’Actes d’Última Voluntat.

Sol·licita’ns-es més informació contactant amb nosaltres a través del següent formulari o trucant a al telèfon 93 414 36 00.