Actualitat Mútua

Nova campanya de publicitat d’MGC Mútua: “Inverteix en salut”

Des del 15 de març, i fins al 15 de maig, es pot veure el nou espot de la Mútua a TV3 en el què fem èmfasi de la importància de cuidar la salut, ja que és la millor inversió que podem fer en nosaltres mateixos. Així mateix, a l’anunci fem valer les bondats de les nostres assegurances que segons l’opinió dels professionals de la salut, són les millors.

Paral·lelament, la creativitat amb el nou lema “Inverteix en salut” la podem veure a les campanyes en línia de captació i branding, així com als anuncis que publiquem als mitjans escrits: a premsa, revistes dels col·lectius professionals amb els que tenim acords de col·laboració i revistes del sector assegurador.