Actualitat Mútua

MGC Mútua torna a ser considerada la millor asseguradora de salut d’Espanya

A l’enquesta “Satisfacció amb les assegurances de salut”, duta a terme entre els seus socis per l’OCU, l’Organització de Consumidors i Usuaris (publicada a la revista Dinero y Derechos, núm. 181, novembre 2020), MGC Mútua torna a ocupar la primera posició del rànquing, amb la millor valoració pel que fa a “satisfacció general” amb 87 tres punts més que l’any anterior.

Així mateix, la Mútua treu una puntuació excel·lent en aspectes com la qualitat de l’assistència mèdica, les cobertures (els tractaments que inclou la pòlissa, metges, hospitals…), l’atenció personal (presencial, telefònica i online) i l’agilitat en els tràmits administratius i autoritzacions de proves, entre d’altres. L’entitat asseguradora és la millor valorada amb una distància notable respecte dels grans grups d’àmbit estatal, com ara Adeslas SegurCaixa (73 punts), AXA (73 punts), Sanitas (74 punts) o DKV (73 punts).

Satisfacció al llarg de l’estat d’alarma

L’enquesta de l’OCU es va realitzar en dos moments de l’any, al gener i en els mesos posteriors a l’impacte de la Covid-19, amb diferent mostra i metodologia, per tal de sondejar la satisfacció amb l’atenció rebuda al llarg de l’estat d’alarma. Només vuit asseguradores, entre les quals MGC Mútua, van confirmar a l’OCU que els seus assegurats afectats per la Covid-19 han estat atesos (i continuen sent atesos) com si es tractés d’una patologia més de les que cobreix la pòlissa, malgrat que les pandèmies no hi estan incloses.

Així mateix, a l’estudi de l’OCU es constata que MGC Mútua també s’ha fet càrrec dels EPI (equip de protecció individual) que s’han necessitat per part dels facultatius i dels tests de detecció de la Covid-19 quan l’assegurat ha presentat símptomes compatibles amb la malaltia. A més, MGC Mútua ha adaptat l’atenció assistencial per a prestar servei a distància mitjançant la seva aplicació de videoconsulta mèdica al mòbil, per tal d’evitar desplaçaments dels assegurats.