Actualitat Mútua, Sector assegurances

MGC Mútua integra la Mútua Igualadina

Els mutualistes de Mútua Igualadina s’incorporen a MGC Mútua i passen a ser-ne mutualistes, amb tots el drets i obligacions que es reconeixen en els seus estatuts socials. L’operació és una fusió per la qual MGC Mútua absorbeix Mútua Igualadina, i n’assumeix tots els actius i passius que componen el patrimoni, les reserves i el fons mutual de Mútua Igualadina.

Aquesta operació s’emmarca en el procés que ha portat a terme l’entitat per créixer a Catalunya a través de la incorporació d’altres mútues especialitzades en salut i amb una forta implantació local. Tot apunta que “aquest serà el model que seguirem properament en altres territoris, però amb tranquil·litat, sense presses”, assegura Daniel Redondo, director general d’MGC Mútua.

El mes de desembre del 2020 es va aprovar la fusió per absorció a les assemblees generals de les entitats respectives, que es va fer efectiva el 1r d’octubre passat, després de rebre l’autorització de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones de l’Estat i la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor de la Generalitat de Catalunya.

La integració de totes dues ha tingut com a resultat una entitat fusionada més solvent, eficient i en condicions d’oferir un millor servei als seus mutualistes, amb un catàleg de productes superior i més competitiu, que aprofita les sinèrgies de totes dues entitats, i que disposa d’una oferta complementària de productes i serveis que presten les empreses del grup MGC. Tot plegat comporta un important benefici a les persones assegurades d’ambdues entitats.

Els valors que transmet MGC Mútua, com també la seva capacitat per adaptar-se a les necessitats de cada mutualista, li han permès créixer de manera continuada i sostinguda al llarg dels anys, una dada que reflecteix l’alt grau d’acceptació i fidelitat entre els seus assegurats.

En l’actualitat, MGC Mútua és l’entitat de caràcter mutualista més ben valorada pels metges que treballen en el sector assegurador. Cal destacar també que, per segon any consecutiu, l’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) la situa en la primera posició del rànquing d’assegurances de salut d’Espanya, segons les enquestes dutes a terme entre els socis el 2019 i el 2020 (publicades en les revistes núm. 174 i núm. 181 de Dinero y Derechos).