Sector assegurances

Mesures preventives per a accidents laborals

Encara que cada vegada disposem de més informació i de coneixements per a prendre mesures preventives per als accidents laborals, el número d’aquests es va incrementar l’any passat respecte a l’anterior. Una xifra que denota una certa falta de conscienciació per part de les persones treballadores i d’implicació de la part de les empreses.

Què es considera un accident laboral?     

En primer lloc, abans de parlar de quines són les mesures preventives per a accidents laborals que es poden implementar, cal deixar clar què és un accident laboral i en què es diferencien de les malalties professionals.

La Llei General de la Seguretat Social defineix en el seu article 156 el que s’entén com a tal; una lesió al cos de la persona que treballadora i que es produeix durant la seva jornada o a conseqüència del treball que exerceixi per compte d’altri.

Una definició que es veu complementada pel que dicta la jurisprudència, que afegeix que, per a parlar d’accident laboral, les lesions han de ser ferides, cops, traumatismes o qualsevol altre mal físic, però també les seqüeles o les malalties que puguin derivar-se en el pla psíquic o psicològic.

Pel que fa al context, ha d’estar sempre present la relació directa entre l’activitat laboral que es duu a terme i el mal que s’ha sofert. Malgrat això, quan les conseqüències sobre la salut empitjoren de manera progressiva, també es considera que es tracta de malalties professionals.

Professions amb més probabilitat de sofrir accident laboral

Si bé qualsevol persona és susceptible de veure’s implicada en un accident, sigui quin sigui el treball que exerceix, existeixen professions amb accidents laborals més freqüents i de major gravetat. En 2019, el total de morts per aquesta causa va ascendir a 481; una xifra que en 2020 va afegir 13 víctimes més. Les baixes a conseqüència dels accidents van superar les 558.000.

Dins de les professions, totes aquelles relacionades amb la construcció, l’agricultura i la ramaderia, així com la pesca, la silvicultura i la indústria manufacturera són les que tenen un risc més gran. D’aquí ve que es recomani que els qui treballen en qualsevol d’elles compti amb una assegurança personal d’accidents.

Pel que fa als danys, les lesions principals es deuen a sobreesforços, caigudes, col·lisions contra objectes en moviment o xocs contra objectes immòbils, accidents de trànsit i talls amb objectes punxants o tallants. D’aquestes es deriven els esquinços, les contusions, les fractures i les cremades, principalment.

Mesures preventives per a accidents laborals

Però a més a més de conèixer què són els accidents i quins són els riscos associats, la clau és aprendre com prevenir els accidents laborals. No només perquè augmenten la seguretat dins d’una empresa i s’eviten les absències en el lloc de treball i les baixes, sinó també perquè permeten evitar danys personals que poden arribar a causar la mort de la persona.

Altres beneficis són la millora de la productivitat en el lloc de treball, una disminució dels costos relatius a la tramitació de les baixes i una major continuïtat en la cadena de producció de l’empresa.

Llavors, quines són les mesures preventives per a accidents laborals que es poden implementar? A continuació, et deixem les més destacades.

Estudia els riscos associats a cada lloc

No serveix de res oferir informació i formació a la plantilla si els riscos dels quals es parla no són específics per al lloc en particular. Per a això, és necessari avaluar-los i identificar tots els perills existents, però també quines són les persones que més s’exposen a ells. Quan tots hagin estat correctament definits, es podrà iniciar el procés d’establir les mesures.

Per exemple, els elements que s’utilitzin es poden canviar per uns altres que siguin més segurs, com seria el cas del mobiliari; posar taules amb vores arrodonides o cadires ergonòmiques. També, incloure elements de protecció com els cascos, els guants o una vestimenta adequada.

Realitza cursos de formació preventiva

La manera més eficaç de protegir-se és mitjançant la formació preventiva. Si la plantilla coneix quins són els riscos del seu lloc de treball i disposa també de les mesures preventives per a accidents laborals, podrà actuar amb precaució i evitar l’exposició als perills.

Els cursos formatius han de realitzar-se de manera periòdica, ja que l’anàlisi dels riscos sempre ha de mantenir-se actiu i actualitzat. D’aquesta manera, es refresquen els coneixements i es millora la percepció de la persona treballadora.

Supervisa el compliment de les mesures

A més de formar, els qui tinguin llocs de comandament han de verificar que les mesures preventives per a accidents laborals realment s’estan seguint. Aquestes persones, per tant, han de conèixer a la perfecció quina és la política preventiva de l’empresa, de manera que la supervisió sigui eficaç.

Estableix un pla d’acció per a situacions d’emergència

Les mesures de prevenció no són suficient, ja que també es poden produir emergències. Per això, és necessari comptar amb un manual que estableixi com s’ha de procedir i el paper que ha de prendre cada persona davant aquestes situacions.

Més enllà de les mesures preventives per a accidents laborals que prengui l’empresa, també s’ha d’impulsar una actitud col·laboradora i d’implicació des de les persones treballadores. Com que són aquestes les que exerceixen el lloc amb riscos associats, han de ser les primeres a protegir-se i comunicar tots aquells que no s’hagin tingut en consideració.