Salut i medicina

Melanoma, detecció i prevenció del càncer de pell

Una exposició solar excessiva pot donar lloc, a la llarga, a l’aparició de melanoma, el càncer de pell més agressiu. Parlem amb la Dra. Laura Rodríguez, especialista en dermatologia del Centre Mèdic MGC, sobre com detectar un possible melanoma i la importància de la prevenció des d’edats primerenques.

Què és un melanoma?

El melanoma és un tumor cutani maligne que deriva dels melanòcits, que són les cèl·lules que fabriquen el pigment de la pell. És el tipus de càncer de pell més agressiu i pot aparèixer en qualsevol localització del cos, incloent els palmells de les mans, les plantes dels peus i el cuir cabellut. Fins i tot pot desenvolupar-se en zones mucoses.

Què pot causar l’aparició d’un melanoma?

El risc de patir un melanoma es relaciona bàsicament amb les cremades solars, sobretot les que tenen lloc en els primers 20 anys de vida, quan la pell és més susceptible al dany solar. Com que la pell té memòria, encara que el dany pot aparèixer molts anys després, generalment a partir dels 40 anys en forma d’un càncer de pell, la prevenció s’ha de fer des de la infància.

Quines persones són més propenses a desenvolupar melanoma?

El risc augmenta en persones amb fototipus de pell clara (fototipus II i III), amb ulls blaus i que es pigmenten poc després de l’exposició solar. També en les persones que presenten múltiples pigues en el tronc i en les extremitats, els pacients amb antecedents familiars de melanoma i els pacients amb antecedents d’una exposició excessiva a la llum solar, sobretot durant l’edat primerenca de la vida, quan la pell és més sensible als efectes nocius de les radiacions ultraviolades.

Com podem identificar-lo visualment i quan hem d’acudir a l’especialista?

En la majoria dels casos apareix com una taca a la pell, inicialment sense relleu, però d’un color molt fosc o negre. En alguns casos ens podem trobar amb lesions que ja tenen relleu des de l’inici.

Sens dubte, la millor manera de saber si una piga o una taca és perillosa és consultant el dermatòleg. Però hi ha signes que poden servir-nos d’ajuda a l’hora de detectar si la piga que tenim pot arribar a ser maligne o si ja ho és. La regla  de l’ABCDE (AVCDE en català) és una regla mnemotècnica que farà més fàcil recordar aquests signes:

  • Asimetria: les taques o pigues molt asimètriques tenen més probabilitat de ser malignes.
  • Vores irregulars: els melanomes o pigues malignes solen tenir les vores irregulars.
  • Colors variats: una piga amb més de 2 o 3 colors té més risc de ser maligna.
  • Diàmetre: les pigues de més de 6 mm de diàmetre suposen un perill més gran de ser un melanoma.
  • Evolució: les pigues benignes canvien poc al llarg dels anys, i si ho fan, sol ser de forma molt progressiva. Si una piga canvia en pocs mesos, hem d’acudir a un dermatòleg perquè la vegi .

En general, és aconsellable acudir al dermatòleg quan detectem la presència d’una taca nova a la pell o un canvi important en alguna piga que ja teníem, sobretot si presenta una zona totalment o parcialment negra, si sagna o si presenta alguna ferida a la superfície. Amb menys freqüència, els melanomes poden provocar molèsties o picor, per la qual cosa és recomanable acudir a l’especialista davant de qualsevol piga que presenti algun tipus de simptomatologia.El diagnòstic precoç és la forma més útil per poder curar un pacient amb melanoma, ja que la gran majoria dels casos és curable si es diagnostica a temps.

Com podem prevenir l’aparició de melanomes?

El factor de prevenció més important és la protecció de la llum solar, sobretot en nens i en adolescents, per evitar l’acumulació de cremades solars produïdes pels raigs ultraviolats. Aquesta protecció ha de ser més intensa sobretot en persones amb pell clara i en pacients amb història familiar de melanoma o amb múltiples pigues. En l’edat adulta també és important la protecció dels raigs UV (tant del sol com de les cabines de bronzejat) i la realització de revisions periòdiques per part del dermatòleg, sobretot en els pacients amb factors de risc.

Tot i que en general la població és cada vegada més conscient de la importància de protegir-se del sol, no tothom ho fa de la forma adequada. No podem confiar en un sol mètode de protecció, sinó que hem de tenir en compte diversos aspectes, com ara:

  • Reduir el temps total d’exposició al sol.
  • Evitar les hores properes al migdia, sobretot a l’estiu quan el sol és més fort.
  • Cercar l’ombra.
  • Protegir-nos amb gorra, ulleres de sol i roba adequada.
  • Utilitzar sempre filtres solars per protegir-nos, fins i tot a l’hivern. Han de tenir un FPS elevat (actualment es considera que un FPS de 30 és el mínim adequat).

Quin és el tractament recomanat?

El tractament del melanoma és bàsicament quirúrgic i consisteix a fer una escissió de la lesió amb un marge de seguretat. I en melanomes en fase avançada es pot utilitzar quimioteràpia, radioteràpia o immunoteràpia. En qualsevol d’aquests casos cal fer revisions periòdiques per descartar que torni a desenvolupar-se.