Actualitat Mútua

Màrqueting de ciutats, el nou rumb en la gestió empresarial

Mútua General de Catalunya, recentment inclosa com un dels casos d’èxit en l’últim llibre de Philip i Milton Kotler “Marqueting de Ciudades”, ha participat en una taula rodona sobre la relació que les empreses tenen amb les ciutats i els seus habitants. En l’última dècada s’ha experimentat una evolució i un gir del poder de decisió cap als propis ciutadans en un context més participatiu i d’aprenentatge social.

Al llarg de la sessió duta a terme a l’Escola de Negocis ESERP s’ha presentat el cas d’èxit de la Mútua General de Catalunya, amb el seu programa Farmacardio, com a exemple del rumb que les empreses actuals estan prenent en la gestió empresarial, centrant-se en el poder econòmic de les ciutats globals.

Així mateix, durant la sessió s’ha comptat amb les veus expertes de Javier Piedrahita, fundador i director de MarketingDirecto.com, Ramsés Gallego, professor de ESERP amb reconeixement de suficiència investigadora en l’especialitat d’Economia Aplicada i Daniel Redondo, director general de Mútua General de Catalunya. Posant de manifest diversos exemples que contribueixen a aquest creixement i aprenentatge, el llibre, que recull més de 50 exemples, destaca el cas de tres companyies espanyoles: Orange, Assegurances Santalucía i Mútua General de Catalunya.

L’obra “Marqueting de Ciudades” ha estat el fil conductor de la jornada en què s’ha debatut sobre les tàctiques que poden utilitzar les empreses per accelerar l’escolta activa del ciutadà i contribuir a un major creixement global i sostingut. En aquest sentit, es posa en relleu com les ciutats i les empreses són les que decideixen el desenvolupament econòmic i social d’un país.

D’aquí la importància d’establir una relació entre empresa-ciutat-ciutadà, que ajudi a cadascuna de les parts a nodrir-se entre elles. Les ciutats faciliten infraestructures i serveis, mentre que les empreses aporten valor afegit i els ciutadans són el catalitzador d’ocupació i talent.

La trobada ha servit com un intercanvi d’opinions sobre el màrqueting d’actualitat i sobre la relació entre els diferents actors. Daniel Redondo destaca que el màrqueting, per definició, ha d’observar el mercat i centrar-se en l’escolta activa de les persones, tal com van fer ells en el seu projecte Farmacardio. Considera que l’objectiu, en l’àmbit de la relació ciutats-empreses, ha de consistir, en el cas de la Mútua General de Catalunya, en l’oferta d’un servei per afavorir al prestigi de la ciutat en termes de salut, investigació i educació.

Per la seva banda Javier Piedrahita coincideix que les marques s’han d’orientar cap a les ciutats, cap a les persones amb l’objectiu de fidelitzar els consumidors, i Ramsés Gallego no dubta a destacar que la clau de l’èxit d’una empresa està en escoltar al consumidor, en rebre l’input d’informació necessària sobre aquest mateix i entendre-ho. Afirma que és important reconèixer què el motiva, què és el que està demandant. Cal establir un vincle emocional amb ell.