La prevenció de la sida

lazos rojos sida

L’1 de desembre se celebra el Dia Mundial de la Lluita Contra la Sida, que enguany compleix trenta anys. Tot i que el tractament antiretroviral ha aconseguit que la infecció per VIH passi de ser gairebé sempre mortal a una afecció crònica manejable, el VIH continua sent una amenaça per a la salut mundial. Quines conductes de risc hem d’evitar a l’hora de prevenir el contagi?

S’estima que gairebé 37 milions de persones al món viuen amb el VIH. L’any 2016, un milió de persones van morir per causes relacionades amb la sida i es van diagnosticar gairebé 2 milions de noves infeccions per VIH.

El VIH i la sida

Tenir VIH no vol dir tenir la sida. Estar infectat de VIH (Virus d’Immunodeficiència Humana) vol dir que el virus es troba en l’organisme, i es multiplica i actua de manera que debilita el sistema immunitari, però no necessàriament es desenvolupa una malaltia.

Per la seva banda, la sida (Síndrome de la Immunodeficiència Adquirida) és un conjunt de manifestacions clíniques que apareixen quan el sistema immunològic ha quedat tan debilitat per l’acció del VIH que l’organisme ja no és capaç de defensar-se. La sida és l’etapa més greu de la infecció per VIH i es manifesta per la presència de patologies que posen en risc la vida del pacient.

Com es contagia la sida?

A l’hora de prevenir la sida és important tenir presents els mecanismes de transmissió. Davant de qualsevol dubte d’un possible contagi, el millor és fer la prova de detecció del VIH, ja que un diagnòstic precoç pot millorar el pronòstic de forma notable.

El primer que hem de saber és que el contagi del VIH es pot donar per tres condicions:

  1. Cal que una de les persones sigui portadora del VIH. El contagi de la sida és impossible sense aquesta premissa, encara que es practiquin conductes de risc, ja siguin sexuals o d’altre tipus.
  2. Hi ha d’haver una concentració de VIH suficient perquè es produeixi el contagi. A la sang la concentració del virus és més gran, de manera que una petita quantitat de sang pot infectar una altra persona. No obstant això, la concentració en altres fluids és menor (per exemple, en el semen o el flux vaginal), de manera que amb la mateixa quantitat de fluid, la probabilitat de contagi es redueix.
  3. Cal que el VIH entri en el corrent sanguini, ja sigui a través d’una ferida oberta, un tall, un estrip, una fissura o per contacte amb les membranes mucoses (es troben dins de la boca, la vagina, l’obertura del penis i del recte). El simple contacte amb el fluid infectat no és suficient, ja que la pell actua de barrera.

Els fluids d’una persona infectada per VIH són la sang (on es troba més concentració de VIH), el semen, el fluid pre-ejaculatori (els nivells de concentració del VIH són molt baixos, però hi ha risc), les secrecions vaginals i la llet materna. De cap manera no es pot transmetre la malaltia a través de la saliva, la suor, les llàgrimes, l’orina o la femta.

prevención pareja preservativo

Conductes de risc que hem d’evitar

  • És important fer la prova de detecció del VIH i saber l’estat de la nostra parella amb relació al virus, sobretot quan es tenen relacions esporàdiques freqüents. També fer les proves de detecció de malalties de transmissió sexual (MTS) i instar les nostres parelles a fer-se-la, ja que tenir una MTS pot incrementar el risc d’infecció pel VIH o de propagació a més persones.
  • En les relacions sexuals, utilitzar de manera correcta preservatius de làtex a l’hora de practicar sexe amb penetració (oral, vaginal o anal).
  • Utilitzar sempre instruments estèrils o d’un sol ús a l’hora de perforar la pell. Per exemple, per fer anàlisis de sang, aplicar injeccions o fer tatuatges. És molt important també no compartir agulles quan s’està injectant qualsevol tipus de droga.
  • Els professionals de la sanitat que estiguin en contacte amb malalts de sida han d’extremar les precaucions per no punxar-se de manera accidental amb agulles infectades i protegir-se molt bé a l’hora d’evitar el contacte amb la sang i els fluids infectats.
  • Les embarassades que són portadores del VIH han de rebre un tractament per minimitzar el risc d’infecció del fetus durant la gestació i el part, que és aconsellable que sigui per cesària. Tampoc no han d’alletar el nadó.
  • S’han d’analitzar de forma exhaustiva la sang i els productes sanguinis emprats per fer transfusions o tractaments, així com el semen donat.