Altres, Salut i medicina

La importància de la revisió ginecològica

És molt important per a tota dona fer un control ginecològic anual. La Dra. Natàlia García Montaner, especialista en ginecologia del Centre Mèdic MGC, ens explica la importància que tenen les revisions ginecològiques a l’hora de detectar de forma precoç qualsevol anomalia en el sistema reproductor femení.

Quan cal començar a realitzar-se controls ginecològics?

Si no hi ha cap problema quan venen les primeres regles, es tenen de forma normal i no són especialment ni abundants ni doloroses, encara que puguin ser molt irregulars al principi, la recomanació és començar amb les visites ginecològiques quan es comencen a tenir relacions sexuals o, de mitjana, cap als 25 anys.

Per què són necessaris?

Des del punt de vista ginecològic hi ha molts òrgans que són fàcils de controlar. Per això és molt important que la dona es realitzi revisions periòdiques per detectar de forma precoç qualsevol anomalia, com ara el càncer de mama o lesions premalignes del coll de la matriu que puguin derivar en un càncer de coll d’úter. I és molt important fer aquesta visita amb una periodicitat anual, per exemple, perquè la detecció precoç augmenta les possibilitats de curació.

Quins problemes es poden detectar amb aquest tipus de revisions?

És molt important detectar de forma precoç les lesions que amb el temps poden evolucionar en un càncer de coll d’úter. Per a això es realitza una citologia cervicovaginal, una exploració molt senzilla que no provoca gaires molèsties.

D’altra banda també es poden detectar possibles casos de càncer de mama. La probabilitat augmenta a partir dels 40-45 anys, de manera que és molt important que a partir d’aquesta edat les dones es facin una mamografia un cop l’any. I és que aquesta prova pot revelar de forma precoç lesions que encara no són palpables en una exploració pròpia de la dona o en una exploració ginecològica o lesions que encara no presenten símptomes, com un bony o una anomalia en el pit. I avui dia, amb la gran evolució dels tractaments del càncer de mama, si es detecta de forma precoç, en la seva etapa inicial, les probabilitats de curació són pràcticament del 100%.

Quines proves es fan en les revisions ginecològiques?

Bàsicament, a partir del segon o tercer any des de l’inici de les relacions sexuals es realitza una citologia, una prova que analitza les cèl·lules del coll uterí per detectar infeccions vaginals o lesions que puguin ser premalignes. També es pot fer una ecografia transvaginal per examinar la vagina, la forma de l’úter, els ovaris, les trompes de fal·lopi, la bufeta i poder diagnosticar problemes com ara quists ovàrics o miomes que hagin pogut passar desapercebuts en l’exploració. I a partir dels 40-45 anys, es realitza una mamografia o ecografia mamària.

Quins són els símptomes pels quals s’hauria de consultar a un ginecòleg?

Durant l’etapa fèrtil, mentre es tenen regles periòdiques, si la dona aprecia qualsevol irregularitat menstrual, encara que li sembli banal, és convenient que realitzi una consulta mèdica. També després de la menopausa, si es produeix algun tipus de sagnat després d’un període d’un any sense regles.

I en general, qualsevol canvi en el color, en l’aspecte o en la quantitat de secreció vaginal, mala olor o molèsties, pot estar manifestant que hi ha un canvi en la flora vaginal que pot amagar algun tipus d’infecció, de manera que també ha de consultar-se amb el ginecòleg.