Actualitat Mútua

La Fundació Mútua General de Catalunya i la prevenció de la malaltia

La Fundació Mútua General de Catalunya es va constituir el 1996, promoguda per la Mútua General de Catalunya, i està dirigida pel Patronat. Des dels seus inicis, el principal propòsit de la Fundació Mútua General de Catalunya ha estat el foment de la previsió social i de la salut en tots els seus vessants i qualsevol altre fi d’interès general. La Fundació Mútua General de Catalunya promou diferents programes de medicina preventiva oberts a tota la societat i organitza acciones de caràcter divulgatiu com les Xerrades Saludables.

Després de més d’una dècada d’existència, període durant el qual la Fundació, d’acord amb el seu objectiu fundacional, ha portat a terme diferents activitats d’interès general (serveis assistencials, patrocini d’actuacions culturals i projectes solidaris, organització d’iniciatives dirigides a difondre diferents aspectes relacionats amb la prevenció de la salut), el seu Patronat va acordar potenciar els serveis assistencials oferts per l’entitat

 

Programes de medicina preventiva

L’any 1998, la Generalitat de Catalunya va concedir a la Fundació el “Reconeixement d’Interès Sanitari” per les seves activitats d’establiment, manteniment i actualització de programes de promoció, tutela i prevenció de la salut, útils, de qualitat i accessibles a tota la societat. El camp de la prevenció de la malaltia és la principal raó de ser de la Fundació. A la Unitat de Medicina Preventiva, ubicada al Centre Mèdic Mútua General de Catalunya, estan a disposició de tota la societat  programes destinats a prevenir la malaltia. Els diferents programes preventius són:

  • Pla Personalitzat Salut
  • Pla Preventiu Plus
  • Podologia preventiva
  • Biomecànica de la marxa
  • Control greix abdominal
  • Despistatge apnea del son
  • Salut de la retina
  • Hipertensió arterial
  • Arítmies cardíaques
  • Pacient diabètic

Difusió formativa de la salut i els hàbits que la fomenten: xerrades saludables

Diversos cops a l’any, s’organitzen conferències en què es tracten els temes centrals dels programes de prevenció i d’altres temes d’interès relacionats amb la salut. Aquestes conferències, que s’emmarquen en el que anomenem «Xerrades Saludables», s’ofereixen arreu del territori, en les diferents oficines de la Mútua com a servei de l’Espai Mútua Salut. Les «Xerrades Saludables» han aconseguit èxit d’assistència i una gran acollida i acceptació gràcies als ponents, grans experts en les seves matèries.

La recerca i selecció dels temes es defineix en funció de l’actualitat mèdica i tenint molt presents les inquietuds d’informació i de prevenció de la salut de la població. Els ponents busquen establir una complicitat amb els assistents i captar-ne l’atenció ja que, en major o menor mesura, tothom es pot sentir identificat amb els temes escollits. La vessant divulgativa i de foment d’hàbits saludables és l’objectiu principal, en la mesura que es pretén proporcionar coneixements molt pràctics d’aspectes de la salut que no sempre estan a l’abast de tothom o que simplement desconeixem.