Actualitat Mútua, Benestar, Psicologia, Salut i medicina

I dins el procés psicoterapèutic, què vol dir créixer?

viure millorAlbert Millà ens oferirà una conferència, dins el marc de la 67a Stmana de la Prevenció dedicada a la Psicologia Positiva, que porta per títol “Com podem viure milllor? (amb el que tenim)”. En aquest article, el psicòleg i pspicoterapeuta ens explica, en primera persona, com concep la psicoteràpia i quina metodologia utilitza:

“Després d’experimentar la psicologia des d’una vessant més ortodoxa, descobreixo el treball corporal (moviment lliure, estiraments, respiració, ioga, ball, massatge, meditació, bioenergètica) incorporat-lo dintre de la psicoteràpia, que alguns anomenen d’integrativa per raons òbvies. És a través del cos i de la psicoteràpia que incorpora el cos que començo a comprovar que el canvi comença a fer-se present i millora la qualitat de vida de les persones amb les quals treballo a consulta.

Per a mi això és un regal i és aquest mateix regal el que intento transmetre quan exerceixo la meva professió. Incorporo la hipnosi més tard i m’adono que és un excel·lent complement de les altres eines amb què funciono, la bioenergètica i la reestructuració cognitiva.

Concebo la psicoteràpia lligada, també, a la verbalització i l’elaboració. El procés és un i el mateix: canvis en les pautes corporals tenen a veure amb canvis en la visió del món, creences i esquemes relacionals; i a l’inrevés, un canvi cognitiu sempre té un referent corporal i emocional.

En aquest marc teòric entenc la persona com un tot integrat, holístic. Per tant, tot allò que ens passa, ens passa de manera física, psicològica, emocional i espiritual.

Realització personal i compromís

prevencio67_jpg“I dins el procés psicoterapèutic, què vol dir créixer? Créixer és entendre el que fins ara no hem estat capaços de concebre, sentir el que mai hem sentit, fer el que mai no hem fet abans, atrevir-nos al que mai no ens hem atrevit; ens obliga a deixar la zona còmoda, a avançar pel que és desconegut, a fer front a la idea que tinc de mi, del JO (el maleït jo idea).

Treballo amb persones joves i grans que busquen una major realització personal i sobretot que se senten compromeses en un procés de recerca i creixement. Puc treballar amb persones que només es volen enfocar sobre una simptomatologia concreta o bé volen aprofundir dintre d’un procés de creixement.

Treballo directament amb problemes relacionats amb les funcions del jo tals com el domini d’un mateix i l’expressió d’un mateix i amb FAMÍLIES o PARELLES. Amb els exercicis també puc treballar amb una finalitat més general i fer-los servir per entrar en contacte amb el cos, augmentar l’energia i sentir-me més viu.

Treballo la part de la persona -la màscara- i l’ombra -aquella part més fosca i de vegades desconeguda- amb l’aquí i l’ara i l’adonar-se’n de la psicologia gestalt.

Treballo amb totes les eines de què disposo com ara el treball amb CREENCES, l’escriptura, el dibuix, els tests de personalitat, la cadira calenta, la respiració, el moviment, la meditació, la reestructuració cognitiva, visualitzacions guiades, la hipnosi, prescripcions, la PNL… i tot per exercitar dos eixos fonamentals : suport-confrontació i simpatia-frustració per tal d’arribar al propòsit principal que porta el client a la consulta, eliminant-ne els obstacles i així facilitant la seva realització.”