Salut i medicina

És contagiosa la bronquitis?

Bronquitis

Dit de manera succinta, definirem la bronquitis com una inflamació, o una irritació, de les vies respiratòries inferiors, és a dir de la tràquea, els bronquis i els pulmons. Per respondre aquesta pregunta, cal matisar i diferenciar entre dos tipus de bronquitis: la crònica i l’aguda.

La bronquitis crònica

Generalment és conseqüència d’una inflamació prolongada de les vies respiratòries inferiors, a causa bé de l’exposició durant força temps a gasos contaminants —com ara el fum del tabac, la pols en suspensió de l’aire o els agents químics— bé d’alguna al·lèrgia prolongada. Els bronquíols (els conductes finals dels bronquis, que són molt estrets) en resulten afectats de manera gradual, i aquest fet en perjudica les funcions. Els símptomes que la caracteritzen són la respiració mig tallada, els esbufecs i la tos productiva crònica.

Per fer-ne el diagnòstic, en cas de pressentir que es té una bronquitis crònica, el metge demanarà radiografies del tòrax, proves respiratòries funcionals, electrocardiogrames i anàlisis de sang. Tot plegat servirà per confirmar la sospita que es té la malaltia i avaluar-ne la gravetat.

No es poden guarir els danys que hagi causat l’afecció, però sí que es pot aturar el progrés de la malaltia. El més important és deixar de fumar, com també convé evitar àrees contaminades o molt humides i, si les condicions de treballen són perjudicials per als pulmons, caldria plantejar-se canviar de feina o,fins i tot, de residència. L’exercici i mantenir un pes adequat també hi ajuden.

A banda d’això, hi ha medicaments que en pal·lien els símptomes, especialment els broncodilatadors, que s’administren en general per mitjà d’inhaladors. En els casos extrems, es pot subministrar oxigen amb petites “motxilles” portàtils, fet que contribueix a millorar la qualitat de vida.

La bronquitis aguda

La bronquitis aguda (és a dir, la bronquitis que ha aparegut recentment) és també una inflamació de les vies respiratòries causada, en aquest cas, per una infecció.

Més en concret, algun dels virus que originen el refredat o la grip sol produir la bronquitis aguda. Així doncs, la majoria dels casos comencen per un catarro de nas o gola. En nombroses ocasions, la infecció no ‘davalla’ fins als pulmons, però en d’altres sí. Cal tenir en compte que els pacients de bronquitis crònica són més susceptibles de patir bronquitis aguda, cosa que n’empitjora la situació.

Els símptomes habituals coincideixen amb els de la bronquitis crònica: irritació de les vies respiratòries, tos, mucositat (flegmes) i dificultat per respirar. Ara bé, el pacient de bronquitis aguda té habitualment febre. Els mitjans indicats per pal·liar els símptomes de la bronquitis crònica són vàlids per combatre l’aguda (tret de l’exercici): i, de fet, deixar de fumar és fonamental, com també evitar els ambients carregats i humits.

Com que la produeix un virus, no hi ha un tractament específic contra aquesta malaltia. Les recomanacions són les habituals per a una grip: beure molta aigua per mantenir la hidratació, prendre medicaments antipirètics (per fer baixar la febre), com ara el paracetamol, i reposar. De manera eventual, si la infecció vírica va associada a una altra infecció bacteriana (cosa probable), el metge podrà prescriure un tractament antibiòtic.

En definitiva, la bronquitis crònica (no produïda per agents patògens) no es pot encomanar, al contrari de la bronquitis aguda que la causa, generalment, un virus.