Fills, Vida de Parella

Els infants confinats a casa: els teus fills tenen problemes del son?

El confinamiento y los niños

Els infants confinats a casa: els teus fills tenen problemes del son?

Toca estar-se a casa. Les autoritats cada vegada són més estrictes amb els incompliments del confinament i, tal com ho recomana la comunitat científica, fan ben fet. A banda d’evitar la infecció, cal minimitzar el risc que nosaltres encomanem el virus anem on anem (de fet, en podem ser portadors sense saber-ho).

Un dels problemes que es pot trobar una parella amb fills, en aquesta situació, és que no sap què n’ha de fer. En una publicació posterior suggerirem unes quantes idees per a aquest cas, però avui ens volem fer ressò d’una nota de premsa de la Societat Espanyola del Son (SES), perquè ens podria ajudar a controlar els possibles problemes del son que el confinament pot causar en les criatures.

El son

El son és un tema molt complex i té uns mecanismes que encara són objecte d’estudi, pel fet que de moment són poc coneguts. Direm, breument, que és una necessitat biològica fonamental, que no serveix únicament per restituir l’activitat corporal, sinó que, mentre dormim, es produeixen canvis i reajustaments de l’organisme i de les seves funcions. Algunes són tan importants com la pressió arterial, la regulació de la temperatura corporal, la secreció d’hormones i les freqüències cardíaca i respiratòria, entre d’altres.

Aprofundir en aquest matèria depassa l’abast d’aquest article, però volem esmentar dos factors essencials que influeixen en el son: els ritmes circadiaris i els sincronitzadors socials. Els ritmes circadiaris, d’una banda, són els canvis conductuals, mentals i físics, que depenen principalment de la claror i de la temperatura ambients. Tots els éssers vius segueixen un ritme, o rellotge, circadiari. D’altra banda, els sincronitzadors socials estan constituïts per les rutines diàries en totes les nostres activitats. En el cas de les criatures, hi podem incloure els horaris escolars, les relacions socials, les activitats extraescolars, els horaris dels àpats, etcètera. Tots contribueixen a regular el son.

És evident que el confinament a causa del coronavirus ha eliminat de cop aquests sincronitzadors. La Societat Espanyola del Son recomana que intentem de mantenir una rutina semblant a la que la canalla tenia abans del brot. Això inclouria l’hora de despertar-se, els horaris dels àpats i de les activitats de lleure, de la feina de l’escola i de l’activitat física. En concret, fa les recomanacions següents:

1. Convindria dedicar un temps adequat a cada criatura, en funció de les seves necessitats. Com a orientació, cal tenir en compte que els infants, en funció de l’edat, dormen de mitjana:

  • Entre 11 i 14 hores, els infants de 1 a 2 anys
  • Entre 10 i 13 hores, els infants de 3 a 5 anys
  • Entre 9 i 12 hores, els infants de 6 a 12 anys
  • Entre 8 i 10 hores, els adolescents.

2. Caldria fer una exposició a la llum natural durant almenys dues hores diàries (per exemple, a l’hora d’esmorzar o jugant al costat d’una finestra on arriba la llum exterior).

3. Durant el dia, sobretot a les primeres hores del matí, val més evitar les activitats passives com ara: mirar la tele, jocs d’ordinador o fer servir el mòbil. En canvi, cal donar prioritat a les activitats que requereixen l’exercitació mental com ara fer deures, llegir o resoldre passatemps, o bé que impliquin el lleure compartit i el moviment.

4. Almenys una hora abans de portar-los a dormir, convindria introduir una rutina relaxant (per exemple, explicar un conte o seguir tècniques de relaxació compartides) per desconnectar del dia, en un ambient amb poca llum i soroll.

5. Caldria seguir un ordre en els àpats, estar-se de picar entre hores i evitar igualment les begudes o aliments excitants, sobretot a la nit, com ara els refrescos de cola o la xocolata.

Aquestes mesures bàsiques poden ajudar a fer que els teus fills dormin bé i, també, que aquest període d’inactivitat com a conseqüència del coronavirus els perjudiqui al mínim possible.