Actualitat Mútua

El COMB situa Mútua General de Catalunya entre les més ben valorades

La Mútua General de Catalunya, juntament amb Assistència Sanitària Col·legial, Axa, Agrupació Mútua i Generali, són les entitats d’assegurances sanitàries més ben valorades pels metges, segons la recent enquesta del Col·legi de Metges de Barcelona (COMB).

El Col·legi ha fet una enquesta telefònica a una mostra de 2.660 metges que treballen en el sector de les asseguradores privades i els ha demanat que valoressin a 14 entitats, de les quals només les cinc citades anteriorment, entre elles la Mútua, han sortit ben parades. Sobre la resta, opinen que han de millorar o directament estan clarament descontents.

L’enquesta, segons expliquen al COMB, analitza les condicions de treball dels professionals, la relació del metge amb les companyies del sector, les assegurances de salut, i l’agilitat de les entitats en la gestió de tràmits administratius i en els pagaments.

La Mútua, molt ben percebuda pel quadre facultatiu

Coincidint amb els resultats de l’enquesta del COMB, també l’estudi de qualitat que realitza la Mútua periòdicament entre els membres del Quadre Facultatiu, ratifica que la nostra entitat està molt ben valorada pels professionals sanitaris. Aquests puntuen amb bona nota la nostra entitat tant per la facilitat d’accés i el tracte ofert per la Direcció Mèdica i els diferents departaments, com per l’agilitat de resposta en els tràmits administratius i en la resolució d’incidències (facturació, autoritzacions, nous actes mèdic…).

La major part dels facultatius consideren la Mútua com una de les millors entitats del sector. La qualitat de les assegurances, l’abast i l’alt nivell de les prestacions, així com la vocació de servei i la defensa dels interessos dels mutualistes són aspectes que es valoren molt positivament perquè incideixen directament en la tasca del professional.

Aquests resultats demostren, en definitiva, que el procés de millora contínua que duu a terme la Mútua dóna els seus fruits. Gràcies per la confiança dipositada en nosaltres i, per descomptat, a aquells que han participat desinteressadament en l’enquesta de qualitat.

Més informació

Col·legi de Metges de Barcelona (COMB)