Actualitat Mútua

Dr. Bartomeu Vicens: «La transformació a què està sotmesa la Mútua és la clau del nostre èxit»

El passat 27 de juny, a la seu central de la Mútua, va tenir lloc l’Assemblea General, en la qual es va fer un repàs dels fets més destacats de l’any 2016 i es van aprovar els comptes anuals de l’exercici. La reunió del nostre màxim òrgan de govern va estar presidida pel Dr. Bartomeu Vicens, president de l’entitat, Daniel Redondo, director general, i David Sánchez, director general adjunt.

En el seu discurs, el Dr. Vicens va assenyalar la importància del Pla estratègic 2016-2018 i va voler recordar l’esperit que l’impregna «i del qual mantenim, amb molta convicció, el lema “Som-hi!”, que expressa moviment, ens incita a actuar i a moure’ns, no només individualment, sinó com a col·lectiu, escrivint amb lletres majúscules l’esforç, la dedicació i el treball en equip, i posant decididament el col·lectiu per davant de les individualitats». També va remarcar que «aquesta ha estat i és l’actitud gràcies a la qual podem assolir els nostres objectius, i probablement la raó per la qual la Mútua torna a situar-se com la primera entitat de caràcter mutualista millor valorada pel Col·legi de Metges de Barcelona i pel Col·legi de Metges de Girona, que el 2016 ens van tornar a qualificar amb una nota excel·lent».

En acabar el seu parlament, va prendre la paraula Daniel Redondo, director general de l’entitat, que va enumerar les dades més significatives, així com les activitats més destacades de l’any portades a terme per la Mútua, i va subratllar el fet que l’any 2016 va tornar a ser molt positiu ja que «després de diversos anys en què vèiem reduir repetidament la cartera d’assegurats d’assistència sanitària per les problemàtiques de la crisi, la guerra de preus i l’entrada d’asseguradores molt agressives al mercat, l’any 2016 la Mútua ha tornat a créixer». Per la seva part, David Sánchez, director general adjunt de la Mútua General de Catalunya, va presentar els resultats econòmics de l’entitat, que novament van fer palesa la solidesa de la gestió i la fortalesa de la Mútua.