Actualitat Mútua

Dr. Bartomeu Vicens: “La solidesa del nostre projecte ens ha consolidat com una de les entitats millor valorades pels metges”

El passat 26 de juny, a la seu central de la Mútua, va tenir lloc l’Assemblea General, en la qual es va fer un repàs dels fets més destacats de l’any 2017 i es van aprovar els comptes anuals de l’exercici. La reunió del nostre màxim òrgan de govern va estar presidida pel Dr. Bartomeu Vicens, president de l’entitat, Daniel Redondo, director general, i David Sánchez, director operatiu, estudis i projectes.

El 2017 va ser l’any de celebració del 35 Aniversari de la Mútua General de Catalunya i també el cinquè any del projecte “Som-hi!” . “Al llarg d’aquests 35 anys -va assenyalar el Dr. Bartomeu Vicens en el seu discurs- no tinc cap dubte que el creixement de la nostra entitat ha estat relacionat amb la bona gestió duta a terme per totes les persones que hi treballem i amb el nostre esforç diari, però, fonamentalment, tinc la certesa que és la fidelitat dels mutualistes la que ha fet possible aquesta trajectòria. És cert que, durant els 35 anys d’existència de la Mútua, el creixement ha estat constant i sostingut, tot i les dificultats econòmiques generals dels últims anys, les quals, com és lògic, ens han afectat. La il·lusió i la solidesa del nostre projecte han estat els motors que ens han consolidat com una de les primeres entitats asseguradores de Catalunya i una de les millors valorades pels metges”.

En acabar el seu parlament, va prendre la paraula Daniel Redondo, director general de l’entitat, que va enumerar les dades més significatives, així com les activitats més destacades de l’any portades a terme per la Mútua, i va subratllar el fet que “el conjunt d’entitats −mútues i companyies mercantils−  estem immerses en una modernització de les nostres estructures i processos, ja sigui per la digitalització o per les fortes exigències normatives europees. Així mateix, estem sotmeses a un procés imparable d’adaptació permanent de les cobertures que oferim a una realitat social canviant i més exigent”. Per la seva part, David Sánchez, director operatiu, estudis i projectes de la Mútua General de Catalunya va presentar els resultats econòmics de l’entitat, que novament van fer palesa la solidesa de la gestió i la fortalesa de la Mútua.