Actualitat Mútua

Dr. Bartomeu Vicens: “Estem vivint un canvi de cicle en el que els hàbits de consum han canviat substancialment.”

El passat 25 de juny, a la seu central de la Mútua, va tenir lloc l’Assemblea General, en la qual es va fer un repàs dels fets més destacats de l’any 2018 i es van aprovar els comptes anuals de l’exercici. La reunió del nostre màxim òrgan de govern va estar presidida pel Dr. Bartomeu Vicens, president de l’entitat, Daniel Redondo, director general, i David Sánchez, director operatiu, estudis i projectes.

El 2018, entre altres coses, “ha estat un any d’inflexió i de reflexió sobre la nostra cultura d’empresa, la característica innegociable que defineix no només el propòsit d’una empresa sinó la seva pròpia existència. És per aquest motiu que hem posat en marxa el Projecte Compromís 360, que consisteix a desenvolupar un model de gestió focalitzat en els mutualistes, situant-los en el centre de totes les nostres decisions, com no pot ser d’una altra manera”, va senyalar el Dr. Bartomeu Vicens en el seu discurs.

El president de l’entitat va afegir que al llarg de l’any s’ha fet una reflexió “sobre l’exigència, el compromís, la generositat, la fidelitat i el talent dels nostres equips; i hem fet un anàlisi sobre els valors i els principis que ens mouen i que, sens dubte, estan sempre per sobre del talent individual”.  Així mateix, va expressar la seva opinió sobre la tecnologia i les implicacions en el nostre sector: “Tots soms conscients que estem vivint un canvi de cicle i d’època en el que els hàbits de consum han canviat substancialment, marcats pels avenços tecnològics, i estem obligats a adaptar-nos-hi si volem continuar creixent”.

En acabar el seu parlament, va prendre la paraula Daniel Redondo, director general de l’entitat, que va enumerar les dades més significatives, així com les activitats més destacades de l’any portades a terme per la Mútua, i va subratllar la fortalesa que l’assegurança de salut ha demostrat al llarg dels darrers anys “ja que el nombre d’assegurats de salut ja està prop, en aquests moments i en el nostre país, dels dotze milions de persones”. Aixi mateix, va afegir que “la Mútua no ha estat aliena a aquesta situació ja que l’any 2018 ha ofert, novament, molt bons resultats econòmics, i també ha estat particularment positiu, en termes de gestió, pel que fa als resultats obtinguts de les diverses accions i campanyes que hem posat en marxa.”

Per la seva part, David Sánchez, director operatiu, estudis i projectes de la Mútua General de Catalunya va presentar els resultats econòmics de l’entitat, que novament van fer palesa la solidesa de la gestió i la fortalesa de la Mútua.