Salut i medicina

Diferències entre el cor dels homes i les dones

Diferencias corazón hombre-mujer

Les particularitats físiques i hormonals fan que, en matèria cardíaca, hi hagi algunes diferències entre el cor dels homes i el de les dones que hem de tenir en compte a l’hora de tenir cura de la salut cardiovascular.

1. La mida

Encara que òbviament no succeeix en tots els casos, en general la constitució física masculina és més gran que la femenina, i aquesta característica també es trasllada al cor i a les artèries, que solen ser més petites en la dona que en l’home. Les responsables d’aquesta diferència de mida són les hormones sexuals, ja que la testosterona masculina amplia la mida de les artèries i els estrògens femenins la redueixen.

Quines conseqüències té en la salut cardiovascular? La menor grandària de les artèries fa que la dona tingui més risc de formació de coàguls de sang o bloquejos arterials, i també suposa una dificultat més gran a l’hora de practicar-li una angioplàstia o una cirurgia de bypass.

Una altra conseqüència cardiovascular d’aquesta diferència de mida arterial és que es produeixen més migranyes i malalties inflamatòries, patologies que solen ser més freqüents en la dona.

2. El ritme cardíac

El cor de la dona bomba uns 63 ml de sang per batec. Com que el volum ideal de sang circulant (volèmia) és d’aproximadament de 5-6 litres, es necessiten uns 79 batecs per minut per aconseguir-ho. Els homes, però, solen bombar 75 ml per batec, de manera que només necessiten 67 batecs per minut per aconseguir aquest volum ideal.

Diferencias corazón hombre-mujer

3. Els problemes arterials

Tant en l’home com en la dona, els accidents cardíacs succeeixen per problemes arterials, tot i que hi ha diferències entre els dos sexes relatives al tipus de placa que es forma, la forma d’acumular-se i les zones en què sol dipositar-se.

En els homes la placa sol ser més dura i calcificada i tendeix a acumular-se de forma irregular, de manera que els infarts es solen produir pel bloqueig de les artèries a causa de les lesions que aquest tipus de placa produeix en les parets arterials.

En el cas de la dona, la placa sol ser més suau i es diposita en les parets arterials de forma més homogènia, cosa que va produint una erosió en aquestes parets que propicien l’atac cardíac.

4. Els símptomes d’infart

Segons la Fundació Espanyola del Cor, els símptomes clàssics inclouen dolor opressiu al centre del pit o a la zona epigàstrica (estómac), que pot irradiar al braç esquerre, a banda i braços, al coll, a la mandíbula i/o a l’esquena; sudoració, també poden incloure nàusees i dificultat respiratòria.

No obstant això, els símptomes en la dona poden ser diferents i més variats, cosa que complica el seu diagnòstic: fatiga inusual, dificultat per respirar, suor freda o dolor epigàstric. Els dies previs poden tenir insomni, ansietat o debilitat. D’una altra banda, el dolor toràcic típic en dones és menys específic i en un percentatge major es objectiva malaltia coronària no obstructiva.

5. L’edat

El pas dels anys afecta sempre l’organisme, però en el cas de la dona hi ha un punt d’inflexió molt clar: el període de la menopausa. Els estrògens que produeix durant l’etapa fèrtil tenen un efecte cardioprotector, però a mesura que s’envelleix es redueix la producció d’aquestes hormones, la qual cosa deixa al cor femení més desprotegit i sensible, i augmenta el risc d’accident cardíac.

Diferencias corazón hombre-mujer

Aquesta circumstància també implica una diferència, i és que les dones tendeixen a presentar la malaltia coronària aproximadament deu anys més tard que els homes. No obstant això, el pronòstic d’un infart sol ser pitjor en la dona: el percentatge de mort abans d’arribar a l’hospital és més gran (52% enfront del 42% en els homes) i el pronòstic després de l’hospitalització també és pitjor. D’una banda, perquè, com que són més grans que els homes, solen tenir altres patologies associades (malaltia renal, osteoarticular, anèmia…) que compliquen el quadre clínic. D’una altra banda, com que els símptomes d’infart en la dona poden ser diferents i es poden confondre amb casos d’ansietat o estrès, triguen més a anar a urgències i a ser diagnosticades. Finalment, durant l’hospitalització, les dones solen presentar altres complicacions, com ara insuficiència cardíaca, ictus o la necessitat de transfusions.

6. Les malalties cardíaques i els factors de risc més comuns

Els homes són més propensos als accidents cardíacs derivats del colesterol i el sobrepès. L’infart de miocardi és el que més els afecta, seguit de les malalties cerebrovasculars, malaltia isquèmica crònica del cor, hipertensió i hemorràgia intraencefàlica.

Les dones comparteixen aquesta mateixa llista, encara que són més propenses als accidents cerebrovasculars. Les majors taxes de defunció es produeixen a causa de la hipertensió i la diabetis,i en són factors clau de risc el sobrepès, el sedentarisme i la síndrome metabòlica.

Tot i que el tabac és la principal causa evitable de malaltia coronària i afecta per igual homes i dones, en el cas de la dona el risc augmenta molt si es combina amb la presa d’anticonceptius orals.